Etik Komisyonu


MEHMET GÜLYAPRAĞI Başkan

Belediye Başkan Yardımcısı

KEMAL ÇEVİRCİ Üye

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

ÖZNUR DİŞLİ Üye

Avukat

AKİF GÜRDAL Üye

Bilgi İşlem Müdürü

Hadi MASKAN Üye

İşletme ve İştirakler Müdürü

Eyyübiye Belediyesi Etik Komisyonu, 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkındaki Kanunun 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" gereği; 03.11.2021 tarih ve E-96659920 - 903.07 - 1110 sayılı Başkanlık Olur'u ile oluşturulmuştur.

Başkanlığını Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet GÜLYAPRAĞI'nın üstlendiği komisyonda,

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Kemal ÇEVİRCİ, Avukat Öznur DİŞLİ, Bilgi İşlem Müdürü Akif GÜRDAL ile İşletme ve İştirakler Müdürü Hadi MASKAN Komisyon Üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

Komisyon üyeleri 3 yıl süreyle görevlendirilmiş olup 3 ayda bir toplantı yapacaktır.

Etik Komisyonunun oluşumu ve görevleri Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesi ile tanımlanmıştır.

Etik Komisyonunun Görevleri;

  • Yönetmelikte belirlenen ilkelerin işlerliğini sağlamak, etik uygulamaları denetlemek ve değerlendirmek.
  • Görevlilerin görev ve yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun kullanmasını sağlamak.
  • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.
  • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.