2018 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkanı Mehmet EKİNCİ Başkanlığında 05.03.2018     Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

 

74-Nolu Karar: Belediyemiz personellerine çalışma alanlarında beden dili, diksiyon, kişisel gelişim ve halkla ilişkiler konularında eğitim seminerleri verilmesi hakkındaki Önerge  Eğitim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

75-Nolu Karar: İlçemizdeki kâğıt toplayıcıların çevreye verdikleri zararın ve gürültü kirliliğinin araştırılması hakkındaki Önerge  Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

76-Nolu Karar: Selçuklu mahallesinin alt ve üstyapıyla ilgili sorunlarının araştırılması hakkındaki Önerge  Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

77-Nolu Karar: İlçemizde kendine yeterli güneş enerjisi ile çalışan parkların yapılması hakkındaki Önerge  Enerji Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

78-Nolu Karar: Sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımının cazip hale getirilebilmesi hakkındaki Önerge  Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

79-Nolu Karar: İlçemizde meydana gelen insan hakları ihlallerinin araştırılarak bu ihlalleri önlemeye yönelik Belediyemizce alınması gereken tedbirler hakkındaki Önerge  İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

80-Nolu Karar: Alkol kullanımının yol açtığı bozukluklar hakkında araştırma yapılması hakkındaki Önerge  Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

81-Nolu Karar: Uğurlu Mahallemizdeki tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin sorunlarının araştırılması hakkındaki Önerge  Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi..

 

82-Nolu Karar: İlçemizde okuma yazma bilmeyen hemşerilerimiz hakkında çalışma yapılması  hakkındaki Önerge  Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

83-Nolu Karar: İlçemiz sınırları içerisinde çöplere atılan besin maddeleri ile ilgili vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi hakkındaki Önerge  Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

84-Nolu Karar: İş kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi hakkındaki Önerge  Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

85-Nolu Karar: İlçe gençlerimizin madde bağımlılığından uzak durması için ne tür faaliyetlerin yapılabileceği hakkındaki Önerge  Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

86-Nolu Karar: İlçemiz Halkının İlk Yardım konusunda bilinçlendirilmesi ile ilgili çalışma yapılması hakkındaki Önerge  Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

87-Nolu Karar: İlçe halkımızın Belediyemizden talep ve şikayetlerinin araştırılması hakkındaki Önerge AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

88-Nolu Karar: Kışın kullanılan ve bacaların temizliğinin yapılarak, hem verimli hem güvenli ısınmanın sağlanması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılması hakkındaki Önerge  Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

89-Nolu Karar: Kırsal mahallelerimizde yapılan çalışmalar hakkında araştırma yapılması hakkındaki Önerge  AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi,  Meclis 2.Başkan Vekili Mustafa KORKMAZ Başkanlığında 06.03.2018 Tarihinde 2.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

90-Nolu Karar: Şanlıurfa STK'ları İnsani Yardım Platformu temsilen Osman GEREM başkanlığında müteşekkil sorumlu kuruldan oluşan yardım ekibi Şanlıurfa Valiliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara nakdi yardım yapılmasına ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ kabul edildi.

 

91-Nolu Karar: Hancığaz (Beyazyaprak) Mahallesi 471 Nolu Parsel Uygulama İmar Planı Hk.Plan ve Proje Müdürlüğünün Teklifi Konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak H.Ötünç DURSUN'un 1 (bir) RED oyuna karşılık OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

 

92-Nolu Karar: Yenice (Asya) Mahallesi 838 Nolu Parsel Uygulama İmar Planı Hk.Plan ve Proje Müdürlüğünün Teklifi Konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak H.Ötünç DURSUN'un 1 (bir) RED oyuna karşılık OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

 

93-Nolu Karar: Akçamescit Mahallesi 356 Nolu Parsel Uygulama İmar Planı Hk.Plan ve Proje Müdürlüğünün Teklifi Konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak H.Ötünç DURSUN'un 1 (bir) RED oyuna karşılık OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

 

 

 

94-Nolu Karar: Yenice Mahallesi 5414 Nolu Ada 1 Nolu Parsel Uygulama İmar Planı Hk.Plan ve Proje Müdürlüğünün Teklifi Konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak H.Ötünç DURSUN'un 1 (bir) RED oyuna karşılık OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

 

95-Nolu Karar: Akdilek ve Selman Mahallelerinin sınırlarının düzeltilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teklifi. Konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak H.Ötünç DURSUN'un 1 (bir) RED oyuna karşılık OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

 

96-Nolu Karar: Göldere Mahallesine Bağlı Evyapan ve Meşkecik Mezrasının ayrık yapılaşması nedeniyle yeni bir mahallenin kurulması oluşan mahallenin adının Evyapan olarak konulmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teklifi. Konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak H.Ötünç DURSUN'un 1 (bir) RED oyuna karşılık OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

 

97-Nolu Karar: Akmağara Mahallesi Çamurlu Sokak sakinlerinin yeni bir mahallenin kurulması oluşan mahallenin adının Çamurlu konulmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teklifi. Konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak H.Ötünç DURSUN'un 1 (bir) RED oyuna karşılık OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

 

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi,  Meclis 1.Başkan Vekili Handan KARATAŞ Başkanlığında 07.03.2018 Tarihinde 3.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

98-Nolu Karar: Kültür ve Turizm Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

99-Nolu Karar: Kentsel Estetik Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

100-Nolu Karar: Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler ve Plan ve Bütçe Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak (H.Ötünç DURSUN) 'un 1 (bir) RED oyuna karşılık  OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

 

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi,  Meclis 2.Başkan Vekili Mustafa KORKMAZ Başkanlığında 08.03.2018 Tarihinde 4.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

101-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Akçamescit Mahallesi 391 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı, oylanarak (Şükrü CENGİZ ve H.Ötünç DURSUN) 'un 2 (iki) RED oyuna karşılık  OY ÇOKLUĞU ile kabul edilmiştir.

 

102-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Yenice Mahallesi 838 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliği, oylanarak (Şükrü CENGİZ ve H.Ötünç DURSUN) 'un 2 (iki) RED oyuna karşılık  OY ÇOKLUĞU ile kabul edilmiştir.

 

103-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Kentsel Dönüşüm hakkındaki komisyon raporu oylanarak (Şükrü CENGİZ ve H.Ötünç DURSUN) 'un 2 (iki) RED oyuna karşılık  OY ÇOKLUĞU ile kabul edilmiştir.

 

104-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Göldere Mahallesinin iki ayrı mahalleye bölünerek oluşturulan mahallelerin adlarının "GÖLDERE" ve "EVYAPAN" olarak belirlenmesi,  oylanarak (Şükrü CENGİZ ve H.Ötünç DURSUN) 'un 2 (iki) RED oyuna karşılık  OY ÇOKLUĞU ile kabul edilmiştir.

 

105-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Kendirci Mahallesi 101 nolu ada 2 ve 3 nolu parsellerde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliği, oylanarak (Şükrü CENGİZ ve H.Ötünç DURSUN) 'un 2 (iki) RED oyuna karşılık  OY ÇOKLUĞU ile kabul edilmiştir.

 

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi,  Meclis 1.Başkan Vekili Handan KARATAŞ Başkanlığında 09.03.2018 Tarihinde 5.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

106-Nolu Karar: AR-GE Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

107-Nolu Karar: Plan ve Bütçe ve Tarım ve Hayvanlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

108-Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyonu ve İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

109-Nolu Karar: Çevre ve Sağlık, Eğitim ve Medya Tanıtım Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

110-Nolu Karar: Enerji Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

111-Nolu Karar: Sosyal Hizmetler ve Yaşlılar ve Engelliler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

112-Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.