2018 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ


T.C
EYYÜBİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
2018 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI


TOPLANTI TARİHİ 02.04.2018
OTURUM 1
TOPLANTI YERİ SGK BİNASI MECLİS SALONU
 

MECLİS GÜNDEMİ


1. Encümen Üyeliği Seçimi Hk.Yazı İşleri Müdürlüğünün Teklifi.

2. İhtisas Komisyonlarının Oluşturulması Hk.Yazı İşleri Müdürlüğünün Teklifi.

3. Denetim Komisyonunda görev alan Mehmet BALCI'ya ödenecek günlük ödeme ücretinin belirlenmesi Hk.Yazı İşleri Müdürlüğünün Teklifi

4. 2017 Yılı Faaliyet Raporu Hk.Mali Hizmetler Müdürlüğünün Teklifi.

5. Suriyede iç savaş nedeniyle mağdur düşmüş insanlara yardım toplanılması hk.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Teklifi.

6. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin Belediye Meclisinden Görüşülmesi Hk.Özel Kalem Müdürlüğü Dış İlişkiler Biriminin Teklifi.

7. Hayati Harrani Mahallesi 5727 Ada 8 Nolu Parsel 120.89 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı için Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Hk.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teklifi.

8. İbrahim KUBAT adlı vatandaşın Belediyemize olan borcunu ödeyemediğinden adında bulunan Yenice Mahallesi 4139 Ada 22 ve 23 nolu taşınmazlarla borcunun yerine Belediyemizle takas yapmayı talep etmesi Hk.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teklifi.

9. Mini Kepçe (Kazıcı Yükleyici) Alımı Hk.Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Teklifi.

10. Komisyon Raporları 

Adres: Paşabağı Mahallesi Adalet Cd. No:7, 63040 Eyyübiye / Şanlıurfa 
Telefon: 0 414 315 1 415 – Yazı İşleri Müd. Dahili : 2040 - 41 - Faks: 0 414 312 66 85 
E-Posta: yaziisleri@eyyubiye.bel.tr - ismail.kaya@eyyubiye.bel.tr - Web: www.eyyubiye.bel.tr