2018 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediyesi Meclisi Belediye Başkanı Mehmet EKİNCİ Başkanlığında 08.01.2018 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

 

01-Nolu Karar: İlçemizde yaşlı bireylerin ve engellilerimizin yaşama aktif katılımlarının sağlanması hakkındaki önerge  Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

02-Nolu Karar: Semt pazarlarında tezgah açan sebze satan pazar esnafımızın sorunlarının hakkındaki önerge  Plan ve Bütçe ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

03-Nolu Karar: Kömür yakıtından meydana gelen çevre ve hava kirliliğinin hakkındaki önerge  Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

04-Nolu Karar: Elektronik atıkların toplanması hakkındaki önerge, Enerji Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

05-Nolu Karar: İlçemiz sınırlarında küçük yaşta evliliklerin önüne geçilmesi hakkındaki önerge, Eğitim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

06-Nolu Karar: İlçemiz Hekimdede mahallesinin alt ve üst yapıyla ilgili sorunlarının araştırılması hakkındaki önerge Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

07-Nolu Karar: İnternet cafelerin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gençlerimize doğru hizmet verip vermediğinin araştırılması hakkındaki önerge Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

08-Nolu Karar: Gençlerin doğru ve etkin teknoloji kullanımına yönelik çalışmalar yapılması hakkındaki önerge İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

09-Nolu Karar: İlçemizde yaya kaldırımlarının yüksekliklerinin araştırılması h hakkındaki önerge Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

10-Nolu Karar: İlçemizde cadde,bulvar ve meydanlardaki tanıtıcı tabela, kontrolleri hakkındaki önerge Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

11-Nolu Karar: Engelli bireylerimizin yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri faaliyetlerin tespiti hakkındaki önerge Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

12-Nolu Karar: İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın İlimiz ve Ülkede bulunan Tarihsel ve Kültürel varlıklarımızın tanıtılması hakkındaki önerge Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

13-Nolu Karar: İlçemiz sınırları içerisinde madde bağımlılık riskini artıran çevresel etmenler hakkındaki önerge Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

14-Nolu Karar: Ailelerin bilişim teknolojileri hangi yönde etkilemekte araştırma yapılması hakkındaki önerge Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna  havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

15-Nolu Karar: Belediye Meclis üyelerinin Kudüs ve Mescidi Aksaya gezi düzenlenmesi hakkındaki önerge İnsan Kaynakları ve eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

16-Nolu Karar: Denetim Komisyonu Üye Seçimi Hk.Denetim Komisyonu çalışmalarında en fazla 2(iki) uzman kişi görevlendirilmesi ve Denetim Komisyonunun en fazla 45 gün çalışmasına ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediyesi  Meclis 2. Başkan Vekili Mustafa KORKMAZ Başkanlığında 09.01.2018 Tarihinde 2.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

17-Nolu Karar: 2018 Yılında Meclis Başkan ve Üyelerine Ödenecek Huzur Haklarının Belirlenmesi Hk.Konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

18-Nolu Karar: 2018 Yılı Meclis Çalışma Takvimi Hakkında 2018 yılında her ayın İlk Pazartesi gününe ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

 

Eyyübiye Belediyesi  Meclisi 2. Başkan Vekili Mustafa KORKMAZ Başkanlığında 10.01.2018 Tarihinde 3.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

 

19-Nolu Karar: 2018 Yılı Sözleşmeli Personel İstihdamı hk. Konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

20-Nolu Karar: Sosyal Denge Sözleşmesi hk. OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

21-Nolu Karar: Uygulama İmar Planı Hk. İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

22-Nolu Karar: Uygulama İmar Planı Değ. Hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

23-Nolu Karar: İmar İşleri hk. İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

24-Nolu Karar: Ak Evler Spor Salonları Logosu hk. AR-GE komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

25-Nolu Karar: Protokol İmzalama Yetkisi hk. OY BİRLİĞİ ile kabul edildi

 

26-Nolu Karar: Yönetmelik Değişikliği hk. Yedam Biriminin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğine eklenmesine  ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

27-Nolu Karar: AR-GE Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

28-Nolu Karar: Kentsel Estetik ve Medya Tanıtım Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

29-Nolu Karar: Tarım ve Hayvancılık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

30-Nolu Karar: Madde Bağımlılarıyla Mücadele ve Gençlik Spor Hizmetleri Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

31-Nolu Karar: Kültür ve Turizm ve İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

32-Nolu Karar: Sosyal Hizmetler ve Yaşlılar ve Engelliler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

33-Nolu Karar: Çevre ve Sağlık ve Eğitim Komisyon çalışmaları okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

34-Nolu Karar: Enerji ve Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyon çalışmaları okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.