2017 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkan Vekili Halil KIZILELMA Başkanlığında 04.12.2017,05.12.2017,06.12.2017 Tarihinde 1.,2. ve 3. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.                           

 

324-Nolu Karar:İlçemiz çevre sağlığı ve temizliğinin sağlanmasında halkın bilinçlendirilmesi hk. Çevre ve Sağlık ve Eğitim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

325-Nolu Karar:Eyyübiye ilçemizdeki ailelerin eğitim konusunda toplumdaki durumu hk. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

326-Nolu Karar:İlçemiz sınırları içerisinde rüzgâr enerjisi potansiyeli hk. Enerji ve Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

327-Nolu Karar:Eyyübiye ilçemizin tarihi ve turistik yerlerindeki temizlik,hijyen durumu ve kişisel ihtiyaçların karşılanabilmesi hk.  Kültür ve Turizm ve İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

328-Nolu Karar:İlçemizde yardıma muhtaç ailelere Belediyemiz tarafından ne tür yardım yapılabilirliği hk.   Sosyal Hizmetler ve Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

329-Nolu Karar:Kendi ilçemizde mezarlığın yapılmasını uygun bir alanda verilmesi hk.    AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

330-Nolu Karar:İlçemizde kentsel dönüşüm alanı ilan ettiğimiz ve edeceğimiz yer ve mahallelerde tarihi bir kentsel estetik oluşturacak mimari yapıların oluşturulması    Kentsel Estetik ve Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

331-Nolu Karar:İlçemizde bilinçsiz kullanılan antibiyotik  kullanılmasının engellenmesi amacıyla ne gibi çalışmalar yapılması hk.Madde Bağımlılarıyla Mücadele ve Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

332-Nolu Karar:İlçemizde hayvan besiciliği yapanlar hakkında araştırma yapılması  Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

333-Nolu Karar:Mesleki Yeterlilik ve Gelişim. AR-GE komisyonuna havale edilmesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

334-Nolu Karar:  İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Uğurlu Mahallesi 114 nolu ada 5 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı, oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

335-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Kadıkendi Mahallesi 415, 416, 424, 427, 429, 430, 436, 437, 438, 439, 454, 468, 469 ve 470 nolu adalarda kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliği, oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

336-Nolu Karar:2018 Mali Yılı Ücret Tarifeleri  Plan ve Bütçe Komisyon çalışması ekte sunulduğu ve okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

337-Nolu Karar:Enerji Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

338-Nolu Karar:Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

339-Nolu Karar:Eğitim ve Medya Tanıtım Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

340-Nolu Karar:Kentsel Estetik Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

341-Nolu Karar:Sosyal Hizmetler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

342-Nolu Karar:Çevre ve Sağlık, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

343-Nolu Karar:AR-GE Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.