2017 YILI ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkanı Mehmet EKİNCİ Başkanlığında 18.12.2017 Tarihinde 1.Birleşimde olağanüstü toplanarak aşağıda yazılı kararı almıştır.                            

 

344-Nolu Karar: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile belediyemiz arasında yapılacak ön protokol için Belediye Başkanı Sayın Mehmet EKİNCİ'ye imza yetkisi verilmesine  ilişkin teklif oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi.