2017 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkanı V. Aziz ASLAN Başkanlığında 06.11.2017 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

 

313-Nolu Karar: Engelli gençlerin hayata bağlanabilmesi için sportif faaliyetlere katılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması hk.Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

314-Nolu Karar: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile belediyemiz arasında yapılacak ana protokol için Belediye Başkanı Sayın Mehmet EKİNCİ'ye imza yetkisi verilmesine  ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkanı V. Aziz ASLAN Başkanlığında 07.11.2017 Tarihinde 2.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

315-Nolu Karar: Biz Anadolu’yuz hk. Konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için AR-GE komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

316-Nolu Karar: Eyyübiye Okuyor Projesi hk.Konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için AR-GE komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

317-Nolu Karar: Plan Notu hk.Konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkanı V. Aziz ASLAN Başkanlığında 08.11.2017 Tarihinde 3.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

318-Nolu Karar: Uygulama İmar Planı Hk. oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

319-Nolu Karar: 2018 Mali Yılına Ait Ücret Tarifeleri. oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkanı V. Aziz ASLAN Başkanlığında 09.11.2017 Tarihinde 4.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

320-Nolu Karar: Uygulama İmar Planı Hk. oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkanı V. Aziz ASLAN Başkanlığında 10.11.2017 Tarihinde 5.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

321-Nolu Karar: AR-GE Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

322-Nolu Karar: AR-GE Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

323-Nolu Karar:  İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Yanıkçöğür Mahallesi 251 parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı, oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.