2017 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediyesi Belediye Meclisi Belediye Başkan V. Necmeddin SAĞLAM Başkanlığında 02.10.2017 Tarihinde 1.Birleşiminde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

286-Nolu Karar: İlçemizde sokakta yaşayan gençlerin tespiti varsa sağlık taramalarının yapılmasını ve topluma kazandırılmasına yönelik çalışma yapılması hk. Çevre ve Sağlık, Gençlik ve Spor Komisyonuna ve Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

287-Nolu Karar: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan güneş enerjisi tesislerinin tespit edilmesi ve verimliliğin artırılması hk. Enerji Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

288-Nolu Karar: İlçemizde bulunan parkların kültürel ve tarihi zenginliklerin yansıtabilmesi ve kültürel ve tarihi bir yapılaşma ve düzenlemesi hk. Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

289-Nolu Karar: İlçemizde yaşayan çocuklarımızın bu tarih ve kültürel zenginliklerimizden haberdar edilip bilgilendirmeleri hk. Eğitim ve Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

290-Nolu Karar: İlçemizde anne-çocuk sağlığı ile ilgili ne tür çalışmalar hk. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

291-Nolu Karar: Gecekondu Önleme Bölgesi hk. İmar ve Bayırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi

292-Nolu Karar: 2018 Mali Yılı Bütçesi Hk. Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediyesi Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Handan KARATAŞ Başkanlığında 06.10.2017 tarihinde 5.Birleşiminde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

293-Nolu Karar:  İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Akçamescit Mahallesi 391 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı, oylanarak oy birliği ile reddedilmiştir.

294-Nolu Karar: 2018 Yılı Performans Programı hk. oy birliği ile kabul edildi.

295-Nolu Karar: Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk. oy birliği ile kabul edildi.

296-Nolu Karar: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk. oy birliği ile kabul edildi.

297-Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

298-Nolu Karar: Kültür ve Turizm Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

299-Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

300-Nolu Karar: Sosyal Hizmetler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

301-Nolu Karar: Enerji Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

302-Nolu Karar: Eğitim Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

303-Nolu Karar: AR-GE Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

304-Nolu Karar: Plan ve Bütçe Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

305-Nolu Karar: Tarım ve Hayvancılık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

306-Nolu Karar: Emlak ve İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

307-Nolu Karar: Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

308-Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

309-Nolu Karar: İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

310-Nolu Karar: Yaşlılar ve Engelliler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

311-Nolu Karar: Medya Tanıtım Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediyesi Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Handan KARATAŞ Başkanlığında 27.10.2017 tarihinde 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19 ve 20 Birleşimlerinde toplanarak aşağıda yazılı kararı almıştır.

312-Nolu Karar: 2018 Mali Yılı Bütçesi hk. oy birliği ile kabul edildi.