2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediyesi Belediye Meclisi Belediye Başkan V. Yusuf AKTAŞOĞLU Başkanlığında 11.09.2017 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

261-Nolu Karar:Öğrencilerin İlimiz ve İlçemiz turistik yerlerini tanımaları hk. Eğitim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

262-Nolu Kararİlçemizdeki mahallelerde spor alanlarının envanterlerinin çıkartılarak eksikliklerin giderilmesi hk.Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

263-Nolu Karar: İlçemizdeki vatandaşlarımızın insan hakları bilincini arttırmak ve yasal haklarının araştırılması hakkında İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

264-Nolu Karar:Yapılaşmaların kent estetiğine uygunluğunun araştırılması hk.Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

265-Nolu Karar:Belediyemize ait gençlik merkezlerimizde eğitim gören çocuklarımıza belli periyotlarda sağlık taramalarının yapılması hk. Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

266-Nolu Karar:Belediyemize ait bir aracın Gezici Kütüphane haline getirilerek mahallelerde kitap sevgisini aşılamak hk.Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

267-Nolu Karar:Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bireylerin kent yaşamına katılımlarıhk.Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

268-Nolu Karar:Fenilketonöri hastalığı hk. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

269-Nolu Karar:Fitness salonları açılmasıhk.AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

270-Nolu Karar:Karaali mahallemizde tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin sorunlarının araştırılmasıhk.Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

271-Nolu Karar:Çocukların gelişimine katkı sağlayacak sosyal etkinlikler düzenlenmesi hk.Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

272-Nolu Karar:Gıda sektöründe hizmet veren işyerlerinin hijyen denetiminin yapılması hk. Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

273-Nolu KararBelediye Konservatuarı oluşturulması hk.Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

274-Nolu Karar:Yardımcı mahallesinin alt ve üstyapıyla ilgili sorunlarının araştırılması hk.Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

275-Nolu Karar:Çocuklarda madde alışkanlığına sebep olan çevresel etkilerhk. Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi

276-Nolu Karar:1.Uluslararası Kanser ve İyon Kanalları Kongresine Malzeme Talebi Hk.Belediyemiz tarafından karşılanmasına ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediyesi Belediye Meclisi Belediye Başkan V. Yusuf AKTAŞOĞLU Başkanlığında 12.09.2017 Tarihinde 2.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

277-Nolu Karar:Encümene Yetki Verilmesi Hk.ENCÜMEN'e yetki verilmesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

278-Nolu Karar:Kentsel Estetik Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

279-Nolu Karar:Kültür ve Turizm ve Medya Tanıtım Komisyon çalışmaları okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

280-Nolu Karar:Çevre ve Sağlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

281-Nolu Karar:Sosyal Hizmetler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

282-Nolu Karar:Enerji Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

283-Nolu Karar:Eğitim Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

284-Nolu Karar:Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi

285-Nolu Karar İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Direkli Mahallesinin bölünmesi oylanarak oy birliği ile reddedilmiştir.