2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkanı Mehmet EKİNCİ Başkanlığında 03.07.2017 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

240-Nolu Karar: Engelli vatandaşlarımızın sosyal,kültürel ve spor aktivitelerinden ne kadar yararlandığı hk.Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

241-Nolu Karar: Ailelerimizin sıcak ile mücadele etmesi, çocukları için tedbir olması noktasında ne tür bilgilendirme çalışmaları yapılabilir hk. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

242-Nolu Karar: İlçemizde bulunan enerji kaynakları hakkında araştırma yapılması hk. Enerji Komisyonuna  havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

243-Nolu Karar: İlçemiz sınırlarında bulunan amatör spor klüplerimizin sorunlarının araştırılması hk. Gençlik ve Spor Komisyonuna  havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

244-Nolu Karar: İlçemizde yaşayan kadınların yaşam ve çalışma koşularının araştırılması hk. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

245-Nolu Karar:  İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Şanlıurfa Güneybatı Çevreyolu, Küçükhan ve Altın Mahalleleri arasında kalan alan üzerinde hazırlanmış olan İlave Revizyon Uygulama İmar Planı, oylanarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.