2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediyesi Belediye Başkan V. M.İlhami GÜNBEĞİ Başkanlığında 05.06.2017 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır. 

209-Nolu Karar: Eyyübiye ilçemizin kentsel estetikte ön plana çıkabilecek özelliklerinin tespit edilmesi hk.Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

210-Nolu Karar: Eyyübiye ilçemizi dünyaya daha iyi tanıtabilmesi hk. Medya Tanıtım ve Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

211-Nolu Karar: Ramazan ayında, özelde kadın, genelde aile nasıl etkilendiği hk. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

212-Nolu Karar: İlçemizde turizm geliştirilmesi için neler yapıldığı hk. Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

213-Nolu Karar: Gençliğin atletizme olan ilgisini artırmak için bahar koşusu düzenlenmesi hk. Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

214-Nolu Karar: Servis araçlarının hijyenik koşullarının araştırılması hk. Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

215-Nolu Karar: İlçemizde Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi hk. AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

216-Nolu Karar: Yaşlı ve engeliler için evde bakım sağlık hizmetlerinin araştırılması hk. Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

217-Nolu Karar: İlçemizde elektrik kesintilerini nedenlerinin araştırılması hk. Enerji Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

218-Nolu Karar: İlçemizde meyve üretimi yapan çiftçilerimizin sorunlarının araştırılması hk. Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

219-Nolu Karar: Eyyübiye Halk Eğitim ve ASO Müdürlüğü, Eyyübiye İlçe Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü  ile işbirliği için Belediye Başkanı   Mehmet EKİNCİ'ye protokol yapma yetkisinin verilmesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği kabul edildi.

220-Nolu Karar: İlave ve Revizyon İmar Planı hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

221-Nolu Karar: Suriye de yaşanan iç savaş nedeniyle mağdur düşmüş insanlara un yardımı yapılmasına ilişkin teklif oylanarak oy birliği kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Başkanı Mehmet EKİNCİ başkanlığında 07.06.2017 Tarihinde 3.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

222-Nolu Karar: Kredi tahsisi kapsamında Belediye Başkanı Mehmet EKİNCİ'ye yetki verilmesi hususuna ilişkin teklif oylanarak oy çokluğuyla ile kabul edildi.

223-Nolu Karar:  İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Küçükhan Mahallesinin iki ayrı mahalleye bölünerek oluşturulan mahallelerin adlarının "KÜÇÜKHAN" ve "BÜYÜKHANCIĞAZ" olarak belirlenmesi, oy birliği ile kabul edildi.

224-Nolu Karar:  İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Akçamescit Mahallesi 391 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı, oylanarak oy birliği ile reddedilmiştir.

225-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Onikiler ve Eyüpnebi Mahalleleri, Eyüp Peygamber Makamı ve Çevresinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliği, oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

226-Nolu Karar: İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

227-Nolu Karar: Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

228-Nolu Karar: Tarım ve Hayvancılık ve Kentsel Estetik Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

229-Nolu Karar: Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

230-Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

231-Nolu Karar:Eğitim Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

232-Nolu Karar:Sosyal Hizmetler Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

233-Nolu Karar:Enerji Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

234-Nolu Karar:Kültür ve Turizm Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

235-Nolu Karar:Medya Tanıtım Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

236-Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

237-Nolu Karar: Yaşlılar ve Engelliler Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

238-Nolu Karar: Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkanı Mehmet EKİNCİ Başkanlığında 14.06.2017 Tarihinde 1.Birleşimde olağanüstü toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

239-Nolu Karar: Defterdarlık ( Milli Emlak Müdürlüğüne) taahhüt verilmesine ilişkin teklif oylanarak oy çokluğuyla kabul edildi.