2017 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediyesi Meclis 1. Başkan V. Handan KARATAŞ Başkanlığında 08.05.2017 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

169-Nolu Karar: Sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşleri düzenlenmesi hk. Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

170-Nolu Karar: Eyyübiye İlçemizin Yenice Bit Pazarı hk. AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

171-Nolu Karar: Kepekli undan mamul edilen pidenin üretilerek halkımıza sunulması hk.. Kadın AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

172-Nolu Karar: İlçemizde üretimi yapılan her türlü bulgurun T.S.E' den tescilinin yapılması hk. AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

173-Nolu Karar: İlçemizde yaşamakta olan görme engelli vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılması hk. Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

174-Nolu Karar İlçemizde bulunan ilk ve orta dereceli öğrencilerin yaz tatilinde sosyal ve kültürel alanda neler yapılabileceği hk. Eğitim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

175-Nolu Karar: Ergenlik dönemine girmiş gençlerimizin bilinçli yönlendirilmesi hk. Eğitim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

176-Nolu Karar: Engelliler ve öğrencilerimizin hangi  aktivitelerin yapılabileceğinin araştırılması hk. Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

177-Nolu Karar: Madde bağımlılığına yol açan etkenler nelerdir?. Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

178-Nolu Karar: Muradiye mahallesinin altyapıyla ilgili sorunlarının araştırılması hk. Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimlerin Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

179-Nolu Karar: Eyyubiyede yetişebilecek ağaç ve çiçek türlerinin araştırılması hk. Tarım ve Hayvancılık ve Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

180-Nolu Karar: İlçemiz esnaflarına yönelik iş geliştirme ile ilgili çalışmalar hk.Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

181-Nolu Karar: Kavak ağaçlarından meydana gelen pamukların, insan sağlığına zararının olup olmadığı hk. Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

182-Nolu Karar: Rüzgar enerjisinden yararlanmak için ne gibi çalışmalar yapılabilinir hk. Enerji Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

183-Nolu Karar: İlçemizde bahar şenlikleri düzenlenmesini hk. Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

184-Nolu Karar: Halkımıza yönelik tüketici bilinçlendirme çalışmaları hk. İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

185-Nolu Karar: Küçükhan mahalle Ayrımı hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

186-Nolu Karar: 2016 mali yılına ait bütçe gelir gider kesin hesap cetveli  oy çokluğu ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediyesi Belediye Başkan V. M.İlhami GÜNBEĞİ başkanlığında 09.05.2017 Tarihinde 2.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

187-Nolu Karar: Şanlıurfa Aşevi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine yapılan sosyal yardımlar hk. oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediyesi Belediye Başkan V. M.İlhami GÜNBEĞİ başkanlığında 10.05.2017 Tarihinde 3.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

188-Nolu Karar: KUDEB birimimizin kapatılmasına ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

189-Nolu Karar: ''Koruma Bakım Rehabilitasyon Merkezi'' (KBRM) sosyal hizmet tesisinin, üst kullanım haklarının devir hakları için Belediye Başkanı Mehmet EKİNCİ'ye Protokol imzalama yetkisinin verilmesi hususuna ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

190-Nolu Karar: Protokol İmzalama hk. Konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

191-Nolu Karar: Gençlik Merkezleri ve Spor Salonlarına isim verilmesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediyesi Meclis 2. Başkan V. Mustafa KORKMAZ başkanlığında 11.05.2017 Tarihinde 4.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

192-Nolu Karar: Kiralama hk. oy birliği ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediyesi Meclis 2. Başkan V. Mustafa KORKMAZ başkanlığında 12.05.2017 Tarihinde 5.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

193-Nolu Karar: AR-GE Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

194-Nolu Karar: Kültür ve Turizm Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

195-Nolu Karar: Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

196-Nolu Karar: Gençlik ve Spor  Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

197-Nolu Karar:Medya Tanıtım Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

198-Nolu Karar:Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

199-Nolu Karar:Kentsel Estetik ve Emlak İstimlak Altyapı Yeni Yerleşimler Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

200-Nolu Karar:Eğitim Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

201-Nolu Karar:Enerji Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

202-Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

203-Nolu Karar: Yaşlılar ve Engelliler Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

204-Nolu Karar: İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

205-Nolu Karar: AR-GE Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

206-Nolu Karar:  İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Külünçe Mahallesi 125 nolu ada 1 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı, oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

207-Nolu Karar:  İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Direkli Mahallesi 783 nolu ada 297 ve 71 nolu parsellerde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliği, oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

208-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Gölbaşı Mahallesi 761 nolu ada 15 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliği, oylanarak oy birliği ile reddedilmiştir.