2017 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkanı Mehmet EKİNCİ Başkanlığında 03.04.2017 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

128-Nolu Karar: Kadınlarımızın eğitim durumlarının araştırılması hk. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

129-Nolu Karar: İlçemizde yaşayan kadınların yaşam ve çalışma koşullarının araştırılması hk Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

130-Nolu Karar: Emlak vergileri ve mevzuatı ile ilgili broşürleri hazırlanması. Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

131-Nolu Karar: Kültür envanteri çıkartılması hk.AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

132-Nolu Karar: Derneklerin  yaptıkları sosyal ve turizm faaliyetleri hk. Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

133-Nolu Karar: Çevre temizliği ve çevreyi koruma adına ilköğretim okulları ile birlikte paneller düzenlenmesi hk. Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

134-Nolu Karar: Uyuşturucu maddelerin bağımlılık haline gelmelerini engellenmek için lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme programlarının yapılması hk. Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

135-Nolu Karar: Sporun etkilerini ve faydalarını anlatacak seminer hk. Eğitim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

136-Nolu Karar: Amatör sporculara ve kulüplerine daha çok kaynak ayırması hk. Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

137-Nolu Karar: İşletmelerde fiyat tarifelerine uyulup uyulmadığı hk. İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

138-Nolu Karar: Engelli öğrencilerin eğitim malzemeleri ihtiyaçlarının karşılanması hk. Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

139-Nolu Karar: Binaların görsel kirliliğinin ortadan kaldırılması hk. Kentsel Estetik ve Emlak İstimlak Altyapı Yeni Yerleşimler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

140-Nolu Karar: İlçemizde temizliği iyi olan işyerlerine belediyemiz tarafından plaket verilmesi hk.. Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

141-Nolu Karar: Tarihi ve turistik gezi düzenlenmesini hk. Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Handan KARATAŞ başkanlığında 05.04.2017 Tarihinde 3.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

142-Nolu Karar: Encümen Üyeliği Seçimi Hk.

143-Nolu Karar: İhtisas Komisyon Üyelerin Seçimi hk. oy çokluğuyla kabul edildi.

144-Nolu Karar: Av. Mikdad Lamih ÇELİK'e ödenecek günlük ücret hk. oy birliği ile kabul edildi.

145-Nolu Karar: Ayışığım Yardımlaşma Kültür ve Eğitim Derneğine yer tahsisi protokol yapma yetkisine ilişkin teklif oylanarak oy birliği kabul edildi

146-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

147-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

148-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

149-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

150-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Handan KARATAŞ başkanlığında 07.04.2017 Tarihinde 5.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

151-Nolu Karar: İhtisas Komisyon Üyelerin Seçimi hk. oy çokluğuyla kabul edildi.

152-Nolu Karar: 2016 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

153-Nolu Karar: Aktarma hk. oy çokluğuyla kabul edildi.

154-Nolu Karar: Afiş ,Broşür ve Görsel Materyaller Hk. oy çokluğuyla kabul edildi.

155-Nolu Karar: Tarım ve Hayvancılık  Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

156-Nolu Karar:Sosyal Hizmet Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

157-Nolu Karar:Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

158-Nolu Karar:Kentsel Estetik Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

159-Nolu Karar:Kültür ve Turizm Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

160-Nolu Karar:Kültür ve Turizm Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

161-Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

162-Nolu Karar: Emlak İstimlak Altyapı Yeni Yerleşimler ve Medya Tanıtım Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

163-Nolu Karar: Eğitim Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

164-Nolu Karar: Gençlik Spor  Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

165-Nolu Karar: AR-GE  Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

166-Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

167-Nolu Karar: Sosyal Hizmet Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

168-Nolu Karar:  İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Büyükhan Mahallesi 495, 497, 499 ve 501 nolu parsellerde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı, oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.