2017 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkanı Mehmet EKİNCİ Başkanlığında 06.03.2017 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

91-Nolu Karar: Güneş enerjisinden ne kadar faydalandığımızın araştırılması hk.Enerji Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

92-Nolu Karar: Kırsal mahallelerinde yapmış olduğu faaliyetlerinin tespit edilmesi hk. Medya Tanıtım ve Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

93-Nolu Karar: Projesi hazır olan okulların sayısının ve yerlerinin araştırılması hk. Eğitim  Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

94-Nolu Karar: Yapılaşmaların kent estetik ölçeğinde yapılması hk. Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

95-Nolu Karar: İlk ve ortaokullar çevre sağlığı ve çevre temizliğiyle hk. Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

96-Nolu Karar: Gençlerin ve çocukların spor yapmasına olanak sağlayan spor salonu gibi alanların olup olmadığı hk. Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

97-Nolu Karar: Kadın ve çocuklara yönelik şiddettin araştırılması hk. İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

98-Nolu Karar: Tarım işçisi kadın ve kızlarımızın sorunları nelerdir? araştırılması hk. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

99-Nolu Karar: Kadın haklarını savunan derneklerin araştırılması hk. Kadın ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

100-Nolu Karar: Erken yaşta evlilikler konusunda kamu neler yapmaktadır hk.Sosyal Hizmet Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

101-Nolu Karar: İlçemizdeki kültürel varlıkların, tarihinin komisyon tarafında incelemesi hk. Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

102-Nolu Karar: Gençlere yönelik yapılan faaliyetlerin araştırılması hk. Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

103-Nolu Karar: Gençlere ve yaşlılara yönelik sportif faaliyetlerin araştırılması hk. Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

104-Nolu Karar: Uygulama İmar Planı Değişikliği-Batıkent (Kadıkendi) Mahallesi hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

105-Nolu Karar: Uygulama İmar Planı-Külünçe Mahallesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

106-Nolu Karar: Uygulama İmar Planı Değişikliği-İtiraz-Direkli Mahallesi hk.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

107-Nolu Karar: Olgunlar Mahalle Ayrımı Hk.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediyesi  Belediye Başkan V. M.İlhami GÜNBEĞİ başkanlığında 07.03.2017 Tarihinde 2.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

108-Nolu Karar: Tefrişat İhtiyacı hk. AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

109-Nolu Karar: Satınalma İşleri- Klima İhtiyacı klima ihtiyacının karşılanmasına ilişkin teklif oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

110-Nolu Karar: Danimarka Mülteci Konseyi(DRC) İşbirliği Hk. oy birliği ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediyesi  Belediye Başkan V. M.İlhami GÜNBEĞİ başkanlığında 08.03.2017 Tarihinde 3.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

111-Nolu Karar: Futbol Turnuvası talebi hk. oy birliği ile kabul edildi.

112-Nolu Karar: Eğitici Temini hk. oy birliği ile kabul edildi.

113-Nolu Karar: Nakdi Yardım Yapılması Hk. oy birliği ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediyesi  Meclis 1.Başkan V. Handan KARATAŞ başkanlığında 09.03.2017 Tarihinde 4.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

114-Nolu Karar: Genç Hayat Vakfının Talepleri Hk.oy çokluğu ile kabul edildi.

115-Nolu Karar: Bilgisayar Temini Hk oy birliği ile kabul edildi.

116-Nolu Karar: Bozova Belediyesi Taziye Evi Talebi hk. oy çokluğu ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediyesi  Meclis 1.Başkan V. Handan KARATAŞ başkanlığında 10.03.2017 Tarihinde 5.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

117-Nolu Karar: Eğitim- Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler  Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

118-Nolu Karar: Kentsel Estetik ve Çevre Sağlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

119-Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

120-Nolu Karar: İnsan Hakları Ve Halkla İlişkiler Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

121-Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

122-Nolu Karar: Kadın ve Aile Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

123-Nolu Karar: Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

124-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Batıkent Mahallesi 113 nolu ada 4 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliği, oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

125-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Büyükhan Mahallesi 632 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı, oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

126-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; OLGUNLAR Mahallesinin iki ayrı mahalleye bölünerek oluşturulan mahallelerin adlarının "OLGUNLAR" ve "AKMEŞHET" olarak belirlenmesi, oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

127-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Yenice Mahallesi 4964 nolu ada 1 ve 2 nolu parsellerde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliği, oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.