2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Handan KARATAŞ Başkanlığında 06.02.2017 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.                            

37-Nolu Karar: Belediyemizin yaptığı ve imkanları doğrultusunda yapması gereken yatırımların neler olduğunun araştırılması hk.Eğitim ve Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

38-Nolu Karar: Balkonlarda çiçek yetirme geleneğinin yeniden canlandırılması ve geliştirilmesinin araştırılması Kentsel Estetik ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

39-Nolu Karar: Spor tesislerinin artırılması hk.Gençlik ve Spor  Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

40-Nolu Karar: Ekmek israfını önlemek için halkımızı bilinçlendirmek amacıyla çalışmaların yapılması hk. İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

41-Nolu Karar: Elektrik tesisat işleriyle uğraşan esnaflarımızın sorunlarının araştırılması hk. AR-GE ve Enerji Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

42-Nolu Karar: Engelli kadın vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalar hk.Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

43-Nolu Karar: Ekonomik,eğitim ve öğretim kadınlarımızın sosyal hayatlarına nasıl yansımaktadır araştırılması hk.Kadın ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

44-Nolu Karar: Tütün bağımlılığı ve risk faktörlüğünün araştırılması hk.Madde Bağımlılarıyla Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

45-Nolu Karar: Besicilikle uğraşan üreticilerimizin sorunlarının araştırılması hk.Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

46-Nolu Karar: Kış aylarında ihtiyaçlarını gideremeyecek olan engelli vatandaşlarımıza yardımda bulunulması hk. Sosyal Hizmet Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

47-Nolu Karar: Kursların açılması hk. Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

48-Nolu Karar: Su havzasının bakımının yapılması hk. AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

49-Nolu Karar: Yetki verilmesi hk.oy birliği ile kabul edildi.

50-Nolu Karar: Yetki verilmesi hk.oy birliği ile kabul edildi.

51-Nolu Karar: Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Eyyübiye Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Handan KARATAŞ Başkanlığında 07.02.2017 Tarihinde 2.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.                            

52-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk. Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

53-Nolu Karar: Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk. Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

54-Nolu Karar: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk. Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

55-Nolu Karar: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk. Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

56-Nolu Karar: Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk. Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

57-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk. Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediyesi Belediye Başkan V. M.İlhami GÜNBEĞİ Başkanlığında 08.02.2017 Tarihinde 3.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.                            

58-Nolu Karar: Uygulama İmar Planı Hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

59-Nolu Karar: Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

60-Nolu Karar: Uygulama İmar Planı Hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

61-Nolu Karar: Taziye Evi Yapılması Hk. oy birliği ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Handan KARATAŞ Başkanlığında 09.02.2017 Tarihinde 4.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.                            

62-Nolu Karar: Nakdi Yardım Yapılması Hk. oy birliği ile kabul edildi.

63-Nolu Karar: Yurt Dışı Faaliyetleri hk.oy çokluğu ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediyesi Belediye Başkan V. M.İlhami GÜNBEĞİ Başkanlığında 10.02.2017 Tarihinde 5.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.                            

64-Nolu Karar:Enerji Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

65-Nolu Karar:Kentsel Estetik Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

66-Nolu Karar:AR-GE Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

67-Nolu Karar: AR-GE Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

68-Nolu Karar:Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

69-Nolu Karar:Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

70-Nolu Karar:Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

71-Nolu Karar:Sosyal Hizmetler Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

72-Nolu Karar:Medya Tanıtım Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

73-Nolu Karar:Çevre ve Sağlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

74-Nolu Karar:Eğitim Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

75-Nolu Karar:İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

76-Nolu Karar:Kiralama Hk.AR-GE ve Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

77-Nolu Karar: Kursların Açılması Hk.Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

78-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk. Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

79-Nolu Karar: Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk. Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

80-Nolu Karar: Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

81-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

82-Nolu Karar: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk. Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

83-Nolu Karar: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk. Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

84-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Akçamescit Mahallesi 164 nolu ada 1 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliği, oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

85-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Yenice Mahallesi 300 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliği, oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

86-Nolu Karar:  İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Keçikıran Mahallesinin iki ayrı mahalleye bölünerek oluşturulan mahallelerin adlarının "KEÇİKIRAN" ve "BAŞGÖK" olarak belirlenmesi, oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

87-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Direkli Mahallesi 783 nolu ada 296 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliği, oylanarak oy birliği ile reddedilmiştir.

88-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Yamaçaltı Mahallesi ile Hacılar Mahallesi arasındaki sınırın değiştirilmesi,oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

89-Nolu Karar:  İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Yağmurlu Mahallesi ile Bağış Mahallesi arasındaki sınırın değiştirilmesi,oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

90-Nolu Karar: İlçemizdeki mesire alanlarının sorunlarının ve eksikliklerinin giderilmesi hk. Kültür ve Turizm Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.