2017 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediyesi Belediye Başkan V.M.İlhami GÜNBEĞİ Başkanlığında 02.01.2017 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.                         

01-Nolu Karar: Tarımsal üretimde kullanılan elektrikte yaşanılan sorunlar hk.Enerji Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

02-Nolu Karar: İlçemizdeki mahallelerde bulunan okullarımızın önlerindeki yol bozukluklarının tespit edilmesi hk. Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

03-Nolu Karar: Bedensel ve Zihinsel engelliler için belediyemizce ayni ve nakdi yardım yapılması hk AR-GE  Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

04-Nolu Karar: Devletin sunmuş olduğu sosyal haklarından faydalanamayan kadınların hiçbir derneğin yardımlarından ve desteklerinden yaralanamaması hk. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

05-Nolu Karar: Kadınlarımızın ve kızlarımızın dini-sosyal ve mesleki eğitim konuları hk. Kadın ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

06-Nolu Karar: Çocuklarda ve gençlerde madde bağımlılığı için riskler hk. Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

07-Nolu Karar: İlçemizde Süt sığırcılığı yapan çiftçilerimizin sorunları hk. Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

08-Nolu Karar: İlçemiz sınırları içerisinde mahallelerde ve okullarda atık pillerin araştırılması hk. Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

09-Nolu Karar: İlçemizin dağa ve turizm yerlerinin tanıtımıyla ilgili afişlerin asılması hk. Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

10-Nolu Karar: Naylon poşet kullanımından vazgeçilip doğada yok olması kolay torbalar kullanılmasını hk. Çevre Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

11-Nolu Karar: İlçemizdeki mesire alanlarının sorunlarının ve eksikliklerinin giderilmesi hk. Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

12-Nolu Karar: Öğretmen açığının çok olması ve ilçemize tayini çıkan öğretmenlerin kısa sürede tayin istemeleri hk. Eğitim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

13-Nolu Karar: Temizlik desteğine ihtiyaç olan okullarımıza temizlik hizmeti verilmesi hk. İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

14-Nolu Karar: Denetim Komisyonu Üye Seçimi Hakkında. oy birliği ile kabul edildi.

15-Nolu Karar: Meclis Başkan ve Üyelerine Ödenecek Huzur Haklarının Belirlenmesi Hakkında oy birliği ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediyesi  Meclis 1.Başkan V. Handan KARATAŞ Başkanlığında 04.01.2017 Tarihinde 3.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.                            

16-Nolu Karar: Zabıta Fazla Çalışma Ücretin Belirlenmesi Hk. Plan Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oy birliği ile kabul edildi.

17-Nolu Karar: Hakimdede mahallesinin adının değişikliği ilişkin teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediyesi  Meclis 1.Başkan V. Handan KARATAŞ Başkanlığında 05.01.2017 Tarihinde 4.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.                            

18-Nolu Karar: 2017 Yılı Sözleşmeli Personel İstihdamı hk. oy birliği ile kabul edildi.

19-Nolu Karar: İlçemizdeki kuyumcu esnafın yer sorunlarının araştırılması arz ederiz.     AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oy birliği ile kabul edildi.

20-Nolu Karar: Kursların Açılması Hk. Plan Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oy birliği ile kabul edildi.

21-Nolu Karar: Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

22-Nolu Karar: Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

23-Nolu Karar: Parklarda bulunan arızalı bozuk elektrik aydınlatma direkleri hk. Enerji Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

24-Nolu Karar: Vergi, resim ve harçlar ile diğer gelirlere ait ücret tarifesi hk. oy birliği ile kabul edildi.

25-Nolu Karar: Emlak-İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyonun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

26-Nolu Karar: AR-GE Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

27-Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonun çalışması okunduğu şekli ile  oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

28-Nolu Karar: Kadın ve Aile Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

29-Nolu Karar: Kentsel Estetik ve Gençlik Spor Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

30-Nolu Karar: Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonunun çalışması okunduğu şekli  ile  oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

31-Nolu Karar: Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

32-Nolu Karar: Sosyal Hizmetler Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile  oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

33-Nolu Karar: Medya Tanıtım Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile  oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

34-Nolu Karar: Eğitim ve Çevre ve Sağlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli  ile  oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

35-Nolu Karar: Kültür ve Turizm Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

36-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Yamaçaltı Mahallesi 140 nolu ada 4 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı, oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.