Encümen Üyeleri


MEHMET KUŞ Başkan

 

AHMET HAŞİM İNAN Üye

İBRAHİM HALİL BEYAZÜye

SİNAN YAVUZÜye

 

AKİF GÜRDAL Yazı İşleri Müdürü

İBRAHİM GÜRCÜ İmar ve Şehircilik Müd.

YUSUF ARSLAN Mali Hizmetler Müdürü