Encümen Üyeleri


MEHMET KUŞ Başkan

 

GÜLTEN BALCI Üye

MUSTAFA KORKMAZ Üye

ÖMER SAPAN Üye

 

AKİF GÜRDAL Yazı İşleri Müdürü

EMRE DİLEK İmar ve Şehircilik Müdürü

YUSUF ARSLAN Mali Hizmetler Müdürü