Vizyon & Misyon


MİSYONUMUZ
İnsan odaklı Belediyecilik hizmetlerinde en gelişmiş teknolojiyi kullanıp İlçemizin doğal, tarihi ve kültürel mirasını korumak, kırsal ve kentsel gelişmişlik farkını azaltmak, vatandaşlarımızın toplumsal ve ekonomik kalkınmalarını sağlamaktır.


VİZYONUMUZ
“Kentlilik, katılımcılık, sosyal belediyecilik ve özgünlüğü örnek gösterilen; vatandaş ve çalışanlarının mutlu olduğu, tarihsel mirasını ve kent ruhunu yaşatan; saygın bir kurum olmak.”


KALİTE/ÇEVRE POLİTİKASI
"Şeffaf, katılımcı, paylaşımcı ve çözüm odaklı modern bir belediyecilik anlayışıyla "
Kültürel mirasımıza sahip çıkarak,
Çalışanlarımızı çağdaş eğitim yöntemleri ile eğiterek, kariyer gelişimlerine yardımcı olmak.
Yürüttüğümüz faaliyetlerin gerçekleşme hedeflerini ulaşılabilir olarak sürekli olarak yükseltmek.
Çevremizdeki bütün canlıların ortak varlığımız olduğu gerçeğinden hareketle; yaşam kalitesi için uygulanacak politika ve stratejilerimizin uygulaması sırasında doğal kaynaklar ve enerjiyi verimli bir biçimde kullanarak, çevre kirliliğini oluşmadan önleyerek, atık oluşumunu kaynağından azaltmak veya geri kazanılmasını sağlamak.
Bütün çalışanlarımız ve yüklenicilerimizle birlikte oluşturulacak sürdürülebilir çevre yönetim sistemini vatandaşlarımız ile birlikte yaşatmak. 
Hizmetlerimizde iletişim araçlarını etkin biçimde kullanarak, halkın erişimine sunmak ve katılımını sağlanmak.
Kullandığımız alt yapı, teknik araç, gereçlerin ve cihazların gelişen teknolojiye uyumunu sağlamak.
Kalite ve çevre ilkelerinden ve gereksinimlerinden ödün vermeden çalışarak,
Çalışanlarımızın tam katılımıyla hizmetlerimizi etkin şekilde sunmak.
Hizmet sunduğumuz kişilerin memnuniyetini sürekli arttırmak.
Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili bilinci arttırmak için programlar/eğitimler düzenlemek,
Faaliyetlerimiz ile ilgili yasal mevzuatlara uymak,
Kalite ve Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak.
Eyyübiye Belediyesinin “Kalite ve Çevre Politikası”dır.