ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI


ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI Doküman No F.00
Yayın Tarihi 10.01.2022
Rev No 00
Rev Tarihi  
 • Eğitimli ve deneyimli personelimizle, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak, kurumumuzdan hizmet alan vatandaş ve tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini süresinde karşılamak, memnuniyetlerini sağlamak
 • Vatandaş ve paydaşlarımızın memnuniyetini sürekli kılmak ve hiçbir koşulda kaliteden ödün vermemek
 • Stratejik Plan , TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarını, uygulanabilir kılarak güncel yasal mevzuat çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve etkinliğini artırmak
 • Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin yönetim sistemleri oluşturmak ve iyileştirmek
 • Doğaya, çevreye, kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak
 • Sosyal sorumluluk bilinciyle, şeffaf, adil, hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsemek ve benimsetmek
 • Belediyemizde etik kültürünü yerleştirmek,
 • Paydaşlar ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi ve Teknolojik gelişmelerle uyumlu akıllı kent oluşturmak,
 • Kentlilerimizin yaşam kalitesini sürekli yükselterek sürdürülebilir ve çağdaş ölçülerde Türkiye’nin en yaşanabilir ilçesi ve yaşamak istediği bir dünya kenti olmak
 • Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak,
 • Dezavantajlı grupları önemsemek ve onlara yönelik hizmet üretmek,
 • Hayat boyu öğrenme yaklaşımını benimseyerek kurum çalışanlarının gelişimlerini azami motivasyon ve en geniş eğitim desteği ile sürdürerek, tüm çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak ve Eyyübiye Belediyesi çalışanı olmanın gururunu yaşatmak

Politikamızdır.