2020 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi, Meclis toplantısının 1.Birleşimini Belediye Başkanı Mehmet KUŞ Başkanlığında, 2., 3., 4. ve 5. Birleşimlerini Meclis 1.Başkan V.Ahmet Kenan KAYRAL Başkanlığında 07.12.2020, 08.12.2020, 09.12.2020, 10.12.2020 ve 11.12.2020 tarihlerinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

274-Nolu Karar: Uyuşturucu madde hakkındaki Önerge Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

275-Nolu Karar: Şanlıurfa Kalesi hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm Komisyonu ile AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

276-Nolu Karar: Kültür ve kent bilinci hakkındaki Önerge Kentsel Estetik Komisyonuna, Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu ile Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

277-Nolu Karar: Destek Eğitimleri hakkındaki Önerge Göç ve Mülteciler Komisyonu ile Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

278-Nolu Karar: Covid-19 salgını hakkındaki Önerge Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna ve Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

279-Nolu Karar: Tarımsal faaliyetler hakkındaki Önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

280-Nolu Karar: Pandemi dönemi hakkındaki Önerge Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonu ile Sosyal ve Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

281-Nolu Karar: Kırsal alanlardaki sorunlar hakkında Önerge Kırsal Kalkındırma Hizmetleri Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

282-Nolu Karar: Kırsal alanlar hakkındaki Önerge Ulaşım ve Trafik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

283-Nolu Karar: Emlak borçları hakkındaki Önerge Medya Tanıtım Komisyonuna ve Hukuk İşleri Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

284-Nolu Karar: Elbise Kumbarası hakkındaki Önerge İnsan Hakları ve Hakla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

285-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Yönetmeliği hakkında, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

286-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Plan ve Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

287-Nolu Karar:Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Bütçe Aktarımı, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

288-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Vergi Ücretlerinin Belirlenmesi konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

289-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 2021 Yılı Sözleşmeli Personel İstihdamı, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan Bütçe Komisyonuna ve AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

290-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Norm Kadro Değişikliği (Etüd Proje Müdürü), konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

291-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Norm Kadro Değişikliği (Tekniker, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni), konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

292-Nolu Karar: Özel Kalem Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Görevlendirilme konusu OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

293-Nolu Karar: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. ve 74. maddelerine istinaden işbirliği çerçevesinde gerektiğinde ve talep edilmesi ile mevcut şartların uygun olması halinde halklar arası sosyal ve kültürel alanlar için gerekli desteğin verilmesi için İlçe Belediye Başkanlığımızın, Halfeti Belediye Başkanlığı ile Kardeş Belediyesi olarak kabul edilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

294-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; (Yenice Mahallesi) Encümene mahsuplaşma yetkisinin verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

295-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Küçükhan Mahallesi 126 ada 2 ve 3 nolu parseller Uygulama İmar Planı, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

296-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Süleyman Şah Mahallesinde Ada No: 6788, Parsel No:4 Uygulama İmar Planı, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

297-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Eyyübiye İlçesi, Kadıkendi Mahallesi Ada No: 430, Parsel No:2-3-4-5'de, Uygulama İmar Planı, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

298-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Batıkent Mahallesi Ada No: 352, Parsel No:2-3 Parsel Uygulama İmar Planı, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

299-Nolu Karar: Sosyal medya dolandırıcıları Yaşlılar ve Engeliler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

300-Nolu Karar: Uyuşturucu bağımlılığının belirtileri Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

301-Nolu Karar: Çarpık yapılaşma Ulaşım ve Trafik Komisyonu, Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu ile Mücadele Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

302-Nolu Karar: Görüntü kirliliği Kültür ve Turizm İle Kentsel Estetik Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

303-Nolu Karar: Mülteci insanlar konusu Göç ve Mülteciler Komisyonu, AR-GE ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

304-Nolu Karar: Temel hak ve özgürlükler İnsan Hakları ve Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

305-Nolu Karar: Tarım sigortası Tarım ve Hayvancılık ile Kırsal Kalkındırma Hizmetleri Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

306-Nolu Karar: Kadına şiddet hakkında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonu ile Hukuk İşleri Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

307-Nolu Karar: Sosyal medya dolandırıcıları Medya Tanıtım ve Halkla İlişkiler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

308-Nolu Karar: Devir ve mahsuplaşma yetkisi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

309-Nolu Karar: Satış Yetkisi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

310-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmelik Değişikliği Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

311-Nolu Karar: Yönetmelik Değişikliği Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

312-Nolu Karar: Vergi Ücretlerinin Belirlenmesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

313-Nolu Karar: Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) ile İşbirliği Protokolünün Uzatılması Talebi AR-GE Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

314-Nolu Karar: Norm Kadro Değişikliği (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü-İşletme ve İştirakler Müdürü) Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

315-Nolu Karar: Norm Kadro Değişikliği (Etüd Proje Müdürü) Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

316-Nolu Karar: Norm Kadro Değişikliği Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

317-Nolu Karar: Bütçe Aktarımı Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

318-Nolu Karar: Kadıkendi Mahallesi Ada/Parsel: 496/1, 497/1 ve 498/1 Uygulama İmar Planı İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

319-Nolu Karar: Küçükhan Mahallesi 126 ada 2 ve 3 nolu parseller Uygulama İmar Planı İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.