2020 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi, Meclis toplantısının 1., 3., 4. ve 5. Birleşimlerini Meclis 1.Başkan V.Ahmet Kenan KAYRAL Başkanlığında, 2. Birleşimini Meclis 2. Başkan V. Ali ÇİFTÇİ Başkanlığında 02.11.2020, 03.11.2020, 04.11.2020, 05.11.2020 ve 06.11.2020 tarihlerinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

251-Nolu Karar: Uyuşturucu bağımlılığının belirtileri nelerdir? hakkındaki Önerge Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

252-Nolu Karar: Görüntü kirliliği hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm Komisyonu ile Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

253-Nolu Karar: Çarpık yapılaşma hakkındaki Önerge Ulaşım ve Trafik Komisyonuna, Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu ile Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

254-Nolu Karar: Mülteci insanlar hakkındaki Önerge Göç ve Mülteciler Komisyonuna, AR-GE Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

255-Nolu Karar: Temel hak ve özgürlükler hakkındaki Önerge İnsan Hakları Komisyonuna ve Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

256-Nolu Karar: Tarım sigortası hakkındaki Önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna ve Kırsal Kalkındırma Hizmetleri Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

257-Nolu Karar: Kadına şiddet hakkındaki Önerge Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonu ile Hukuk İşleri Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

258-Nolu Karar: Sosyal medya dolandırıcıları hakkındaki Önerge Medya Tanıtım Komisyonuna, Yaşlılar ve Engelliler Komisyonu İle Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

259-Nolu Karar: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Sportif Faaliyetler (Satranç Köprüsü Proje kapsamında katılacak sporculara kıyafet temini), konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

260-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Kadıkendi Mahallesi 388 Nolu Parsel Encümene Satış Yetkisinin verilmesi, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

261-Nolu Karar: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; TOKİ Aile Otağının Eybel Proje Anonim Şirketine bila bedel olarak devredilmesi, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

262-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Norm Kadro Değişikliği, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

263-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Kadıkendi Mahallesinde Ada/Parsel: 496/1, 497/1 ve 498/1 nolu parsel Uygulama İmar Planı, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

264-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Yenice (Asya) Mahallesinde 5927 ada 2 nolu parsel Uygulama İmar Planı, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

265-Nolu Karar: Sportif Faaliyetler AR-GE Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

266-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Eyyübiye İlçesi, Batıkent Mahallesi 403 nolu ada 1 nolu parsel üzerinde yapılacak olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için, plan onaylama iş ve işlemlerin hızlı ilerlemesi adına 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği yetkisinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

267-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Devir ve Mahsuplaşma Yetkisinin (Direkli Mahallesi 5817 Ada 1 Nolu Parsel, Akçamescit Mahallesi 219 Ada 1 Nolu Parsel, Gölbaşı Mahallesi 719 Ada 21 Nolu Parsel) Encümene verilmesi, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

268-Nolu Karar: Dış İlişkiler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) İle İşbirliği Protokolünün Uzatılması, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

269-Nolu Karar: Toplu taşımanın önemi Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile Yaşlılar ve Engeliler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

270-Nolu Karar: Madde bağımlısı gençlerimizin zararlı maddeleri kullanımını bırakamama nedenleri Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

271-Nolu Karar: Kent Estetiği Kentsel Estetik Komisyonu, Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu ile Mücadele Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

272-Nolu Karar: Devir konusu Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

273-Nolu Karar: Yenice (Asya) Mahallesinde 5927 ada 2 nolu parsel Uygulama İmar Planı İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.