2020 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan V.Ahmet Kenan KAYRAL Başkanlığında 05.10.2020, 06.10.2020, 07.10.2020, 08.10.2020, 09.10.2020, 10.10.2020, 11.10.2020, 12.10.2020, 13.10.2020, 14.10.2020, 15.10.2020, 16.10.2020, 17.10.2020, 18.10.2020, 19.10.2020, 20.10.2020, 21.10.2020, 22.10.2020, 23.10.2020 ve 24.10.2020 tarihlerinde 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. ve 20.Birleşimlerinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

224-Nolu Karar: Toplu taşımanın önemi hakkındaki Önerge Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile Yaşlılar ve Engeliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

225-Nolu Karar: Madde bağımlısı gençlerimizin zararlı maddeleri kullanımını bırakamama nedenleri hakkındaki Önerge Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

226-Nolu Karar: Kent estetiği hakkındaki Önerge Kentsel Estetik Komisyonuna, Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu ile Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

227-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Hacılar Mahallesi 111 ada 14 nolu parsel 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddenin e) fıkrasına istinaden Encümene satış yetkisinin verilmesine ilişkin teklif oylanarak encümene satış yetkisinin verilmesi OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

228-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Eyyübiye İlçesi, Yenice Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazine'ye ait 5927 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İmar ve Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Millet Bahçesi Projesi" kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talebi, ilgili kanun kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ilaveten 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği yetkisinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

229-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Eyyübiye İlçesi, Küçükhan Mahallesi 81 nolu parsel üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine sunulduğu, yapılacak iş ve işlemlerin hızlı ilerlemesi için 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği yetkisinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

230-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 2021 Yılı Performans Programı, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

231-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 2021 Mali Yılı Bütçesi, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

232-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Küçükhan Mahallesi 197 ada 4 nolu parsel, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddenin e) fıkrasına istinaden encümene satış yetkisinin verilmesine ilişkin teklif oylanarak encümene satış yetkisinin verilmesi OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

233-Nolu Karar: Fen İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; yetki verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

234-Nolu Karar: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Belediyemiz ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) arasında “Türkiye’de Yaşayan Mülteci ve Yereldeki Dar Gelirli Kadınları Güçlendirme Projesi” kapsamında protokol imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Mehmet KUŞ'a yetki verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

235-Nolu Karar: Dış İlişkiler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; "Millet Bahçesi Projesi"nde kullanılmak üzere Bahçe Belediyesine nakdi yardım yapılmasına ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

236-Nolu Karar: Uygulama İmar Planı Akçamescit Mahallesinde 219 ada 1 nolu parseli İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

237-Nolu Karar: Covid-19 un artış nedenleri Çevre ve Sağlık ile Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

238-Nolu Karar: Tarlalarda yakılan anızlar Tarım ve Hayvancılık, Medya Tanıtım Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

239-Nolu Karar: Rayiç bedeli Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu İle Mücadele Komisyonu ve AR-GE Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

240-Nolu Karar: Siyanür satışı Madde Bağımlıları İle Mücadele Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

241-Nolu Karar: Kültürel miras Kültür ve Turizm İle Kırsal Kalkındırma Hizmetleri Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

242-Nolu Karar: Boşanma ile ilgili alınacak tedbirler Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

243-Nolu Karar: Ulaşım ve yol sorunları Kentsel Dönüşüm ile Ulaşım ve Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

244-Nolu Karar: Sosyal yardım hizmetleri Sosyal Hizmetler, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile ile Göç ve Mülteciler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

245-Nolu Karar: Tabelalarda Türkçe kelimelerin daha etkin olması Kentsel Estetik ile Hukuk İşleri Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

246-Nolu Karar: Kaldırıma park eden araçlar İnsan Hakları ile Yaşlılar ve Engeliler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

247-Nolu Karar: İşbirliği AR-GE Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

248-Nolu Karar: 2021 Yılı Performans Programı Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

249-Nolu Karar: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; yetki verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

250-Nolu Karar: 2021 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.