2020 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan V.Ahmet Kenan KAYRAL Başkanlığında 10.08.2020, 11.08.2020, 12.08.2020, 13.08.2020 ve 14.08.2020 tarihlerinde 1., 2., 3., 4. ve 5. Birleşimlerinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

163-Nolu Karar: Meclis üyeleri tarafından verilen istifa dilekçeleri (Hüseyin YILDIRIM Göç ve Mülteciler Komisyonu, Ali ÇİFTÇİ Sosyal Hizmetler Komisyonu, Sait KAYA Medya Tanıtım Komisyonu, Ahmet Haşim İNAN Göç ve Mülteciler Komisyonu, İbrahim DAĞ Çevre ve Sağlık Komisyonu) gündeme alınarak, istifaları OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

164-Nolu Karar: Kentsel Estetik Komisyonuna; Hüseyin YILDIRIM, İnsan Hakları Komisyonuna; Ahmet Haşim İNAN, Ulaşım ve Trafik Komisyonuna; İbrahim DAĞ, Sait KAYA, Ali ÇİFTÇİ seçilmiştir. Göç ve Mülteciler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ve Medya Tanıtım Komisyonu ise tablodaki gibi şekillendi.

KENTSEL ESTETİK KOMİSYONU İNSAN HAKLARI KOMİSYONU ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU GÖÇ VE MÜLTECİLER KOMİSYONU
Mehmet ÇELİK Hüseyin ALĞIN İbrahim DAĞ İbrahim DAĞ
Ahmet ÇOBAN Mahir ÖGE Ali ÇİFTÇİ Ali ÇİFTÇİ
Abdulkadir AKBAŞ Mehmet SEL Sait KAYA Sait KAYA
Mahmut BİRİNCİ Ali MALKOÇ    
Hüseyin YILDIRIM Ahmet Haşim İNAN    

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU MEDYA TANITIM KOMİSYONU
Gülten BALCI Gülten BALCI Gülten BALCI
Mustafa KORKMAZ Mustafa KORKMAZ Mustafa KORKMAZ
Ömer SAPAN Ömer SAPAN Ömer SAPAN
Ayat ALPAK Ayat ALPAK Ayat ALPAK
     

Yapılan teklif üzerine Ulaşım ve Trafik Komisyonunun kurulması, kurulan komisyona ve üye sayısı eksik olan komisyonlara üye seçilmesi, daha önce çalışması devam eden komisyonlarda olduğu şekliyle devam etmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

165-Nolu Karar: Belediyemizce Kito deresinde yapılmakta olan parka Abdülaziz KUTLUAY Hocanın isminin verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

166-Nolu Karar: İlçemizde Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yapılabilir mi? Önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna, Sosyal Hizmetler Komisyonuna ve Kentsel Dönüşüm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

167-Nolu Karar: Şanlıurfa Akçakale caddesindeki yol çalışması hakkındaki Önerge Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu İle Mücadele Komisyonuna, Kentsel Estetik Komisyonu ile Trafik ve Ulaşım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

168-Nolu Karar: Çocuklarda ve gençlerde uyuşturucu bağımlılığında çevresel faktörler nelerdir? Önerge Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna ve AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

169-Nolu Karar: Korona virüs ilçe turizmini nasıl etkilemiştir? Önerge Kültür ve Turizm Komisyonuna ve Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

170-Nolu Karar: İlçemizde mülteci olarak kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların sorunlarının araştırılması hakkındaki Önerge Kırsal Kalkındırma Hizmetleri Komisyonu ile Göç ve Mülteciler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

171-Nolu Karar: İlçemizde yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için neler yapılabilir? Önerge Yaşlılar ve Engelliler Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

172-Nolu Karar: Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayan vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalar hakkındaki Önerge Çevre ve Sağlık Komisyonuna, Hukuk İşleri Komisyonuna ve Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

173-Nolu Karar: Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları hakkındaki Önerge Gençlik ve Spor Komisyonuna, Halkla İlişkiler Komisyonuna ve İnsan Hakları Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

174-Nolu Karar: Özel Kalem Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Yetki verilmesi, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

175-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; İlçe sınırlarımız dahilinde bulunan Mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait ilimiz Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi 4494 ada 16 nolu parselin tamamlayıcısı olan Mülkiyeti Eyyübiye Belediyesine ait ilimiz Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi 4494 ada 18 nolu parselle karşılık Büyükşehir Belediyesine ait başka parsellerle takası talep edilmektedir. Mülkiyeti Eyyübiye Belediyemize ait ilimiz Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi 4494 ada 18 nolu parselle karşılık Büyükşehir Belediyesine ait konut vasıflı muhtelif parsellerle takası için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddenin e) fıkrasına istinaden takas yetkisinin Encümene verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

176-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait ilimiz Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi 1997 ada 6,7,8,9,10,11,12 ve 13 nolu parseller Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün ilgi b) yazısına istinaden Borcumuza karşılık Belediye Başkanlığımıza ait % 100 sermayesiyle kurulmuş olan Turkuaz Hiz. San. A.Ş'ye devir işlemi için Encümene mahsuplaşma yetkisinin verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

177-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Norm Kadro Değişikliği, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

178-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Norm Kadro Cetveli konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

179-Nolu Karar: Dış İlişkiler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Proje Eş Finansman ve diğer giderler hakkında, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

180-Nolu Karar: Dış İlişkiler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; UCLG-MEWA Üyelik Bilgileri Güncellenmesi, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

181-Nolu Karar: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Park İsminin belirlenmesi, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

182-Nolu Karar: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Belediyemizce hizmet binasına dönüştürülen Asya Mah. 5191 Sk. No: 3 adresindeki Hasta Yakınları Misafirhanesi için alınan ve Belediyemiz aktifinde bulunan mefruşat ve demirbaşların amortismanları ve kayıtlı değerlerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. maddesi, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi ve Belediye kanununun 75. maddesine istinaden ekli listedeki mefruşat ve demirbaşların Haliliye Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

183-Nolu Karar: Proje Eş Finansman ve diğer giderler AR-GE Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

184-Nolu Karar: Mahalle Dereceleri Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

185-Nolu Karar: Yetki verilmesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

186-Nolu Karar: UCLG-MEWA Üyelik Bilgilerinin Güncellenmesi AR-GE Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

187-Nolu Karar: Vatandaşlarımızın korona virüse karşı alacağı önlemler Ar-ge, Medya Tanıtım ile Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

188-Nolu Karar: Kadın Sığınma Evinin Yapılması Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile, Sosyal Hizmetler ile Göç ve Mülteciler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

189-Nolu Karar: Covid 19 korona virüs madde bağımlıları, yaşlı ve engelliler üzerindeki etkileri Madde Bağımlıları İle Mücadele ile Yaşlılar ve Engelliler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

190-Nolu Karar: Norm Kadro Cetveli Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

191-Nolu Karar: Kent Estetiği Kültür ve Turizm İle Kentsel Estetik Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

192-Nolu Karar: Asansör Kullanım Yeri Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu İle Mücadele, Kentsel Dönüşüm İle Halkla İlişkiler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

193-Nolu Karar: Tarım İşçileri Tarım ve Hayvancılık, Kırsal Kalkındırma Hizmetleri İle Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

194-Nolu Karar: Demokrasi ve Milli irade hakkında Gençlik Spor ve Eğitim, Hukuk İşleri İle İnsan Hakları Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

195-Nolu Karar: Park İsminin belirlenmesi AR-GE Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

196-Nolu Karar: Açmalı Mahallesi 126 Ada 12 Nolu Taşınmazda Uygulama İmar Planı İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

197-Nolu Karar: Direkli Mahallesi 785 Ada, 7, 9, 10 ve 11 Nolu taşınmazlar Uygulama İmar Planı İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

198-Nolu Karar: Direkli Mahallesi Uygulama İmar Planı İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.