2020 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan V.Ahmet Kenan KAYRAL Başkanlığında 06.07.2020, 07.07.2020, 08.07.2020, 09.07.2020 ve 10.07.2020 tarihlerinde 1., 2., 3., 4. ve 5. Birleşimlerinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

136-Nolu Karar: Demokrasi ve milli irade hakkındaki Önerge Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonuna, Hukuk İşleri Komisyonuna ve İnsan Hakları Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

137-Nolu Karar: Vatandaşlarımızın korona virüse karşı alacağı önlemler hakkındaki Önerge Medya Tanıtım Komisyonuna, Ar-ge Komisyonuna ve Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

138-Nolu Karar: Tarım İşçileri hakkındaki Önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna, Kırsal Kalkındırma Hizmetler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

139-Nolu Karar: Covid-19 korona virüsün madde bağımlıları, yaşlı ve engelliler üzerindeki etkileri hakkındaki Önerge Yaşlılar ve Engelliler Komisyonu ile Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

140-Nolu Karar: Kent Estetiği hakkındaki Önerge Kentsel Estetik Komisyonu ile Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

141-Nolu Karar: Kadın sığınma evinin yapılması hakkındaki Önerge Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna, Sosyal Hizmetler Komisyonu İle Göç ve Mülteciler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

142-Nolu Karar: Üç kat üstü yapılarda asansör yeri şartı hakkındaki Önerge Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu İle Mücadele Komisyonuna, Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

143-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Norm Kadro Değişikliği, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

144-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Norm Kadro Cetveli, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

145-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Biriminin teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Mahalle Dereceleri, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

146-Nolu Karar: Yenice Mahallesi 5927 ada 2 ve 3 nolu taşınmazda Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

147-Nolu Karar: Batıkent Mahallesi 113 ada, 4 nolu parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

148-Nolu Karar: Yenice Mahallesi 5860 ada 1 nolu parsel ve Hayati Harrani Mahallesi 271 nolu parseller Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

149-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; C-19-1100-1000-0003 proje kodlu Uygulama İmar Planı, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

150-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; C-19-1100-1063-0006 proje kodlu Uygulama İmar Planı, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

151-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; C-19-1100-1063-0017 proje kodlu Uygulama İmar Planı, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

152-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Direkli Mahallesi 785 ada 7, 9, 10 ve 11 nolu taşınmazlar Uygulama İmar Planı konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

153-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Direkli Mahallesinde Uygulama İmar Planı konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

154-Nolu Karar: Bekir Murat ATAN'a Ödenecek Günlük Ödeme Ücreti Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

155-Nolu Karar: Encümene Satış Yetkisinin verilmesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

156-Nolu Karar: Encümene satış yetkisinin verilmesi Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu ile Mücadele Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

157-Nolu Karar: İlçemize bağlı olan evren sanayi sitesinin isminin değiştirilmesi Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu ile Ar-ge Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

158-Nolu Karar: Korona virüsün (Covid 19) vatandaşlarımıza etkileri Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

159-Nolu Karar: Koronavirüse (covid 19) karşı Belediyemizin tedbirleri Yaşlılar ve Engelliler ile Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

160-Nolu Karar: Norm Kadro Cetveli Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

161-Nolu Karar: Norm Kadro Değişikliği Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

162-Nolu Karar: Urfa kart verilmesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.