2020 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet KUŞ Başkanlığında 01.06.2020 tarihinde 1. Birleşiminde olağanüstü toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

89-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Bütçe Kesin Hesabının düzenlenmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

90-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Belediyemiz arasında ön protokolün hazırlanması ve imzalanması yetkisinin Belediye Başkanımız Sayın Mehmet KUŞ'a verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

91-Nolu Karar: Dış İlişkiler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Harran Üniversitesi Rektörlüğü ile İşbirliği Protokolünü imzalama yetkisinin Belediye Başkanımız Sayın Mehmet KUŞ'a verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

92-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Belediyemizin sahip olduğu veya ortağı olduğu bütün firmalarda yapılacak genel kurullarda Belediyemizi temsil etmeye ve karar almaya yetkili kişi olarak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet KUŞ'a yetki verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

93-Nolu Karar: Özel Kalem Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Belediye Başkanımız Sayın Mehmet KUŞ'a şirket kurma, satın alma ve bağış kabulünde bulunma yetkisinin verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

94-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Belediyenin iş ve işlemlerinden kullanılmak üzere kredi kullanılması yetkisinin Belediye Başkanımız Sayın Mehmet KUŞ'a verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

Eyyübiye Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan V.Ahmet Kenan KAYRAL Başkanlığında 22.06.2020, 23.06.2020, 24.06.2020, 25.06.2020 ve 26.06.2020 tarihlerinde 1., 2., 3., 4. ve 5. Birleşimlerinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

95-Nolu Karar: Koronavirüsün (Covid 19) vatandaşlarımıza etkileri hakkındaki Önerge Sosyal Hizmetler Komisyonuna ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

96-Nolu Karar: İlçemize bağlı olan evren sanayi sitesinin isminin değiştirilmesi hakkındaki Önerge Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu ile AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

97-Nolu Karar: Koronavirüse (covid 19) karşı Belediyemizin tedbirleri nelerdir? Önerge Yaşlılar ve Engelliler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

98-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Yenice Mahallesi 5927 ada 2 ve 3 nolu taşınmazda Uygulama İmar Planı konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

99-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Mahsuplaşma konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu ile Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

100-Nolu Karar: Özel Kalem Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Sermaye belirlenmesi konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

101-Nolu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Encümen Üyeliklerine; Mustafa KORKMAZ, Ömer SAPAN ve Gülten BALCI aday gösterildi.İsim listesine göre yapılan gizli oylama, açık tasnif sonucu; 26 Oy kullanıldığı, geçerli olan 25 oydan; Mustafa KORKMAZ (25) Oy, Ömer SAPAN (25) ve Gülten BALCI (25) Oy aldıkları ve 1 adet boş oy kullanıldığı görüldü.Bu sonuca göre; 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince,Üç kişilik Encümen Üyeliğine Meclis Üyelerinden Mustafa KORKMAZ, Ömer SAPAN ve Gülten BALCI yapılan gizli oylama ve açık tasnif sonucunda 1 yıl görev yapmak üzere Encümen üyeliğine seçildiler.

102-Nolu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;

KOMİSYONLAR VE KOMİSYON ÜYELERİ

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYONU GÖÇ VE MÜLTECİLER KOMİSYONU
Faruk Mehmet AKÇAL Faruk Mehmet AKÇAL İbrahim DAĞ
Mustafa FİDANOĞLU Mustafa FİDANOĞLU Ali ÇİFTÇİ
Abdulkadir KARAKEÇİLİ Abdulkadir KARAKEÇİLİ Sait KAYA
İsmail ÖZBEK İsmail ÖZBEK Hüseyin YILDIRIM
Seydi MODANLI Seydi MODANLI Ahmet Haşim İNAN
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU EMLAK İSTİMLAK ALTYAPI VE GECEKONDU İLE MÜCADELE KOMİSYONU GENÇLİK SPOR VE EĞİTİM KOMİSYONU
Sinan YAVUZ Sinan YAVUZ Sinan YAVUZ
Hasan KARATAŞ Hasan KARATAŞ Hasan KARATAŞ
İbrahim Halil BEYAZ İbrahim Halil BEYAZ İbrahim Halil BEYAZ
Murat KARADAŞ Murat KARADAŞ Murat KARADAŞ
Halil MÜJDE Halil MÜJDE Halil MÜJDE
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE AİLE KOMİSYONU MADDE BAĞIMLILARIYLA MÜCADELE KOMİSYONU HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
Ahmet Kenan KAYRAL Ahmet Kenan KAYRAL Ahmet Kenan KAYRAL
Mehmet DEMİR Mehmet DEMİR Mehmet DEMİR
Abdullah SAMAK Abdullah SAMAK Abdullah SAMAK
Ahmet SAÇAKLI Ahmet SAÇAKLI Ahmet SAÇAKLI
Şükran YETİM TAŞ Şükran YETİM TAŞ Şükran YETİM TAŞ
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ KATILIM VE İLETİŞİM KOMİSYONU KIRSAL KALKINDIRMA HİZMETLERİ KOMİSYONU KENTSEL ESTETİK KOMİSYONU
Mehmet ÇELİK Mehmet ÇELİK Mehmet ÇELİK
Hüseyin YILDIRIM Hüseyin YILDIRIM Ahmet ÇOBAN
Ahmet ÇOBAN Ahmet ÇOBAN Abdulkadir AKBAŞ
Abdulkadir AKBAŞ Abdulkadir AKBAŞ Mahmut BİRİNCİ
Mahmut BİRİNCİ Mahmut BİRİNCİ  
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU MEDYA TANITIM KOMİSYONU
Gülten BALCI Gülten BALCI Gülten BALCI
Mustafa KORKMAZ Mustafa KORKMAZ Mustafa KORKMAZ
Ömer SAPAN Ömer SAPAN Ömer SAPAN
Ayat ALPAK Ayat ALPAK Ayat ALPAK
İbrahim DAĞ Ali ÇİFTÇİ Sait KAYA
TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU HUKUK İŞLERİ KOMİSYONU YAŞLILAR VE ENGELLİLER KOMİSYONU
İbrahim Halil GÜNEŞ İbrahim Halil GÜNEŞ İbrahim Halil GÜNEŞ
Serdar ŞEYHANLIOĞLU Serdar ŞEYHANLIOĞLU Serdar ŞEYHANLIOĞLU
Necmeddin SAĞLAM Necmeddin SAĞLAM Necmeddin SAĞLAM
Yakup KILINÇ Yakup KILINÇ Yakup KILINÇ
İzzet ÇİFTÇİ İzzet ÇİFTÇİ İzzet ÇİFTÇİ
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KOMİSYONU KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU İNSAN HAKLARI KOMİSYONU
Ahmet Haşim İNAN Ahmet Haşim İNAN  
Hüseyin ALĞIN Hüseyin ALĞIN Hüseyin ALĞIN
Mahir ÖGE Mahir ÖGE Mahir ÖGE
Mehmet SEL Mehmet SEL Mehmet SEL
Ali MALKOÇ Ali MALKOÇ Ali MALKOÇ

Yapılan teklif üzerine yukarıda isimleri belirtilen komisyonların kurulması ve isimleri yazılı olan meclis üyeleri komisyon üyeliğine OY BİRLİĞİ ile seçilmiştir.

103-Nolu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Bekir Murat ATAN'a Ödenecek Günlük Ödeme Ücretinin Belirlenmesi, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

104-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41.Maddesi gereğince hazırlanan Eyyübiye Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu Ekte sunulduğu şekliyle oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

105-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Başkan Yardımcıları Aylık Ödeneği, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

106-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Norm Kadro Cetveli, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

107-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Dış İlişkiler Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

108-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Pazar yerleri yönetmeliği, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

109-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Yenice Mahallesi 5860 ada 1 nolu parsel ve Hayati Harrani Mahallesi 271 nolu parseller Uygulama İmar Planı konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

110-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Satış yetkisi, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu ile Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

111-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Devir ve takas yetkisinin encümene verilmesine ilişkin teklif oylanarak devir ve takas yetkisinin encümene verilmesi OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

112-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Satış yetkisi, Hacılar Mahallesi 111 Ada 13 Nolu Parsel, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

113-Nolu Karar: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Mefruşat Malzemelerinin Devrine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

114-Nolu Karar: Dış İlişkiler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Koruma Bakım Rehabilitasyon Merkezi (KBRM) Protokol süresi uzatımı için Belediye Başkanımız Sayın Mehmet KUŞ'a yetki verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

115-Nolu Karar: Mahsuplaşma Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu ile Mücadele Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

116-Nolu Karar: Kamulaştırması yetkisinin Encümene verilmesi Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu İle Mücadele Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

117-Nolu Karar: Nakdi Yardım Talebi Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

118-Nolu Karar: İmarla İlgili Harçlar ve Ücretler Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

119-Nolu Karar: Dış İlişkiler Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

120-Nolu Karar: Pazar Yerleri Yönetmeliği Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

121-Nolu Karar: Norm Kadro Cetveli Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

122-Nolu Karar: Ödenek Aktarımı Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

123-Nolu Karar: Başkan Yardımcıları Aylık Ödeneği Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

124-Nolu Karar: Yurtdışı Görevlendirme Yetkisi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

125-Nolu Karar: Belediyemiz bünyesinde Eybel şirketi kurulmuş olup sermaye aktarma yetkisinin Belediye Başkanımız Sayın Mehmet KUŞ'a verilmesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

126-Nolu Karar: Esnafın talebi Kültür ve Turizm ile Halkla İlişkiler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

127-Nolu Karar: İlçemizin turizm yerlerini tanıtılması için broşür baskı yapılarak dağıtılması Medya Tanıtım ve Dış İlişkiler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

128-Nolu Karar: Çocuklara yönelik etkinlikler Gençlik Spor ve Eğitim İle AR-GE Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

129-Nolu Karar: Down sendromlu vatandaşlarımıza kafeterya teşkil edilmesi Yaşlılar ve Engelliler ile Sosyal Hizmetler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

130-Nolu Karar: Doğada Senin de Bir Dikili Ağacın Olsun Projesi Hayvan Hakları ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

131-Nolu Karar: İmar İşleri Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu İle Mücadele Komisyonu, Kentsel Estetik Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

132-Nolu Karar: Danışmanlık merkezinin kurulması Madde Bağımlıları İle Mücadele Komisyonu İle Hukuk İşleri Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

133-Nolu Karar: Toprak verimliliğinin değerlendirilmesi Gayrimenkul Satış Komisyonu İle Kırsal Kalkındırma Hizmetleri Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

134-Nolu Karar: Kadınlarımızın Eğitim ve İş Hayatlarının Durumu Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

135-Nolu Karar: İlçemizin muhtelif yerlerine ekmek kutularının konulması Çevre ve Sağlık ile Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.