2020 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan V.Ahmet Kenan KAYRAL Başkanlığında 02.03.2020, 03.03.2020, 04.03.2020 ve 05.03.2020 tarihlerinde 1., 2., 3. ve 4. Birleşimlerinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

62-Nolu Karar: Haşimiye Meydanı Balıklıgöl caddesindeki Gümrük Hanı civarından pamukçu pazarına kadar olan bölgemizin ve esnafın talebi olan çarşıları bayraklarla süslenmesi talebi hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

63-Nolu Karar: Doğada Senin de Bir Dikili Ağacın Olsun Projesi hakkındaki Önerge Hayvan Hakları Komisyonuna ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

64-Nolu Karar: İlçemizin turizm yerlerini tanıtılması için broşür baskı yapılarak dağıtılması hakkındaki Önerge Medya Tanıtım Komisyonuna ve Dış İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

65-Nolu Karar: İlçemizin muhtelif yerlerine ekmek kutularının konulması hakkındaki Önerge Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

66-Nolu Karar: Toprak verimliliğinin değerlendirilmesi hakkındaki Önerge Gayrimenkul Satış Komisyonu ile Kırsal Kalkındırma Hizmetleri Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

67-Nolu Karar: Danışmanlık merkezinin kurulması hakkındaki Önerge Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonu ve Hukuk İşleri Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

68-Nolu Karar: Down sendromlu vatandaşlarımıza kafeterya teşkil edilmesi hakkındaki Önerge Yaşlılar ve Engelliler Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

69-Nolu Karar: İmar durumu hakkındaki Önerge Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu ile Mücadele Komisyonuna, Kentsel Estetik Komisyonuna ve Kentsel Dönüşüm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

70-Nolu Karar: Kadınlarımızın Eğitim ve İş Hayatlarının Durumu hakkındaki Önerge İnsan Hakları Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

71-Nolu Karar: Çocuklara yönelik etkinlikler hakkındaki Önerge Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu ile AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

72-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Mahsuplaşma hakkında, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu ile Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

73-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;Ödenek aktarımı, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

74-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Açmalı Mahallesi 126 ada 12 nolu taşınmazda Uygulama İmar Planı konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

75-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;İmarla ilgili Harç ve Ücretler konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Hukuki görüş alınmasına, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

76-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Encümene yetki verilmesi, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu ile Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

77-Nolu Karar: Dış İlişkiler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Yurtdışı Görevlendirme Yetkisi, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

78-Nolu Karar: Dış İlişkiler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; İmza ve İlzam yetkisine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

79-Nolu Karar: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;Nakdi Yardım Talebi, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

80-Nolu Karar: Mahsuplaşma Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu ile Mücadele Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

81-Nolu Karar: Belediyemiz tarafından vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi hakkında Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu İle Mücadele Komisyonu, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

82-Nolu Karar: Elektronik Cihaz Bağımlılığı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonu, Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonu ile Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

83-Nolu Karar: Kaldırım taşlarının boyanıp yenilenmesi Kültür ve Turizm Komisyonu ile Kentsel Estetik Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

Eyyübiye Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet KUŞ Başkanlığında 06.03.2020 tarihinde 5. Birleşiminde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

84-Nolu Karar: Vatandaşlarımızı deprem konusunda nasıl bilinçlendirebiliriz İnsan Hakları ve Kentsel Dönüşüm ile Çevre Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

85-Nolu Karar: Turkuaz Masa Birimi vatandaşlara daha iyi nasıl hizmet verebilir Medya Tanıtım ve Dış İlişkiler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

86-Nolu Karar: Deprem hakkında Gençlik Spor ve Eğitim İle Gayrimenkul Satış Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

87-Nolu Karar: Başarılar engelsizdir Yaşlılar ve Engelliler, AR-GE ve Hukuk İşleri Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

88-Nolu Karar: İklim değişikliğinin hayvanlar üzerindeki etkileri Hayvan Hakları ve Tarım ve Hayvancılık ile Kırsal Kalkındırma Hizmetleri Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.