2020 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan V.Ahmet Kenan KAYRAL Başkanlığında 03.02.2020, 04.02.2020 ve 05.02.2020 tarihlerinde 1., 2. ve 3. Birleşimlerinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

32-Nolu Karar: Kaldırım taşlarının boyanıp yenilenmesi hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm Komisyonu ile Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

33-Nolu Karar: İklim değişikliğinin hayvanlar üzerindeki etkileri nelerdir ve en aza indirmek için alınacak tedbirlerin araştırılması hakkındaki Önerge Hayvan Hakları Komisyonuna, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna ve Kırsal Kalkındırma Hizmetleri Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

34-Nolu Karar: Belediyemiz Turkuaz Masa Biriminin vatandaşlara daha iyi nasıl hizmet verebilir hakkındaki Önerge Medya Tanıtım Komisyonuna ve Dış İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

35-Nolu Karar: Elektronik cihaz bağımlılığı hakkındaki Önerge Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna, Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna ve Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

36-Nolu Karar: Deprem hakkındaki Önerge Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu ile Gayrimenkul Satış Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

37-Nolu Karar: Vatandaşlarımızı deprem konusunda nasıl bilinçlendirebiliriz hakkındaki Önerge İnsan Hakları Komisyonu, Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

38-Nolu Karar: Başarılar engelsizdir hakkındaki Önerge Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna, AR-GE ve Hukuk İşleri Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

39-Nolu Karar: Belediyemiz tarafından vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi hakkındaki Önerge Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu ile Mücadele Komisyonuna, Sosyal Hizmetler Komisyonuna ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

40-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Büyükhan Mahallesi Ada No:101 Parsel No:1 (Yeni 156/1, 157/1, 158/1 ve parsel kalan kısmı), 2, 3 ile Hancığaz Mahallesi Ada No:135 Parsel No:3'te kayıtlı alan Uygulama İmar Planı Değişikliği konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

41-Nolu Karar: Büyükhan Mahallesi Ada No:101 Parsel No:1 (Yeni 156/1, 157/1, 158/1 ve parsel kalan kısmı), 2, 3 ile Hancığaz Mahallesi Ada No:135 Parsel No:3'te kayıtlı alan üzerinde Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

42-Nolu Karar: Kadıkendi Mahallesi, 348, 395, 431 ve 435 nolu parsellerde Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

43-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Taşınmaz Mal Alım Yetkisinin encümene verilmesi, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu ile Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

44-Nolu Karar: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Şanlıurfa Birlik Vakfı ile Eyyübiye Belediyesi arasında işbirliği için Belediye Başkanı Sayın Mehmet KUŞ'a protokol yapma yetkisinin verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

45-Nolu Karar: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; İlçe Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda iş birliği kurulması doğrultusunda, Belediyemize bağlı Akevler Spor salonlarının ilgili okul salonlarına alınıp ortak çalışma yapılması planlanmaktadır. Söz konusu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eyyübiye Belediyesi arasında işbirliği için Belediye Başkanı Sayın Mehmet KUŞ'a protokol yapma yetkisinin verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

46-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Norm Kadro cetveli konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

47-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Ulaşım kartı hakkında konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

Eyyübiye Belediye Meclisi, Meclis 2.Başkan V.Ali ÇİFTÇİ Başkanlığında 06.02.2020 ve 07.02.2020 tarihlerinde 4. ve 5. Birleşimlerinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

48-Nolu Karar: Kamu yararı hakkında İmar ve bayındırlık komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

49-Nolu Karar: 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engeliler Haftası Yaşlılar ve Engelliler Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ve Hukuk İşleri Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

50-Nolu Karar: Gayrimenkul satışı yapan vatandaşlarımızın sorunları hakkında Gayrimenkul Satış Komisyonu ile Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu İle Mücadele Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

51-Nolu Karar: Günümüzün sorunlarından biri olan boşanma Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonu, Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

52-Nolu Karar: Sokaklarda başıboş dolaşan köpekler Hayvan Hakları Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

53-Nolu Karar: İmam Keskin Buğday pazarının taşınması Kültür ve Turizm Komisyonu, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Estetik Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

54-Nolu Karar: İdareciler günü Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu ile AR-GE Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

55-Nolu Karar: Kırsal Kalkınma Hibeleri Kırsal Kalkındırma Hizmetleri Komisyonu, Medya Tanıtım Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

56-Nolu Karar: 2020 Yılı Meclis Çalışma Takvimi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

57-Nolu Karar: Norm Kadro Cetveli Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

58-Nolu Karar: İşbirliği Protokolü Plan ve Bütçe Komisyonu ile AR-GE Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

59-Nolu Karar: Şırınga çikolata Çevre ve Sağlık ile Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

60-Nolu Karar: Gazeteciler günü Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

61-Nolu Karar: Taşınmaz Mal Alım yetkisinin Encümene verilmesi Emlak İstimlak Alt Yapı Ve Gecekondu İle Mücadele Komisyonundan Geldiği Şekliyle Oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.