2020 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan V.Ahmet Kenan KAYRAL Başkanlığında 06.01.2020, 07.01.2020, 08.01.2020 ve 09.01.2020 tarihlerinde 1.2.3. ve 4. Birleşimlerinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

01-Nolu Karar: İmam Keskin Buğday pazarının taşınması hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm Komisyonuna, Kentsel Dönüşüm Komisyonuna ve Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

02-Nolu Karar: Sokaklarda başıboş dolaşan köpekler hakkındaki Önerge Hayvan Hakları Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

03-Nolu Karar: İdareciler günü hakkındaki Önerge Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu ile AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

04-Nolu Karar: Kırsal Kalkınma Hibeleri hakkındaki Önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna, Kırsal Kalkındırma Hizmetleri Komisyonu ile Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

05-Nolu Karar: Günümüzün sorunlarından biri olan boşanma hakkındaki Önerge Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna, Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna ve İnsan Hakları Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

06-Nolu Karar: Gayrimenkul satışı yapan vatandaşlarımızın sorunları hakkındaki Önerge Gayrimenkul Satış Komisyonu ile Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu ile Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

07-Nolu Karar: Şırınga çikolata hakkındaki Önerge Çevre ve Sağlık Komisyonuna, Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

08-Nolu Karar: Gazeteciler Günü hakkındaki Önerge Dış İlişkiler Komisyonuna ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

09-Nolu Karar: 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engeliler Haftası hakkındaki Önerge Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna, Sosyal hizmetler Komisyonuna ve Hukuk İşleri Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

10-Nolu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 2020 Mali Yılında Meclis Başkan ve Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkının Belirlenmesi, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

11-Nolu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 5393 sayılı yasanın 25.maddesine istinaden yapılan gizli oylama ve açık sayım sonucunda; 2019 Mali yılının gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmak üzere üyelerden en çok oyu alan; Hüseyin YILDIRIM (17 oy), İsmail ÖZBEK (17 oy), Abdulkadir KARAKEÇİLİ (17 oy), Seydi MODANLI (17 oy) ve Mahmut BİRİNCİ (17 oy) alarak Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler. Denetim Komisyonu çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

12-Nolu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 2020 Yılı Meclis Çalışma Takvimi, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

13-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 2020 Yılı Sözleşmeli Personel İstihdamı, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

14-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Kamu Yararı Kararı, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Hukuki Görüş alınmasına ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

15-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Yenice (Asya) Mahallesi 522 nolu parsel Uygulama İmar Planı, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

16-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Kadıkendi Mahallesi 348, 395, 431 ve 435 Nolu parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

17-Nolu Karar: Asayiş Uygulamaları Hukuk İşleri Komisyonu, Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

18-Nolu Karar: Eyyübiye Peygamber caddesindeki araçların park yerleri Halkla İlişkiler Komisyonu İnsan Hakları Komisyonu ile Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu İle Mücadele Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

19-Nolu Karar: 5 Aralık Kadın Hakları Günü Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonu ile Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

20-Nolu Karar: Çocuklarımıza hayvan sevgisini anlatacak bir çalışmanın yapılması hakkında Hayvan Hakları Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

21-Nolu Karar: Ruhsatsız tamirciler Kentsel Dönüşüm, Çevre ve Sağlık ile Kentsel Estetik Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

22-Nolu Karar: Okul yolunda kaldırım olmaması Yaşlılar ve Engelliler Komisyonu ile Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

23-Nolu Karar: 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik haftası Kırsal Kalkındırma Hizmetleri ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

24-Nolu Karar: 12 -18 Aralık Tutum Yatırım ve Türk Malları haftası Kültür ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

25-Nolu Karar: Belediyemizi tanıtıcı amblem, logo v.b etiketlerin yapıştırılması Medya Tanıtım ve Dış İlişkiler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

26-Nolu Karar: Gayrimenkul satışı yaparken vatandaşlarımızın dolandırıcılığa maruz kalmaması Gayrimenkul Satış Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

Eyyübiye Belediye Meclisi, Meclis 2.Başkan V.Ali ÇİFTÇİ Başkanlığında 10.01.2020 tarihinde 5. Birleşiminde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

27-Nolu Karar: 2020 Mali Yılında Meclis Başkan ve Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkının Belirlenmesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

28-Nolu Karar: 2020 Yılı Vergi Ücretlerinin belirlenmesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

29-Nolu Karar: Batıkent Mahallesi 104 Ada, 1 Nolu Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

30-Nolu Karar: Yenice (Asya) Mahallesi 522 Nolu Parsel Uygulama İmar Planı İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

31-Nolu Karar: 2020 Yılı Sözleşmeli Personel İstihdamı Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.