2019 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan V.Ahmet Kenan KAYRAL Başkanlığında 01.07.2019,02.07.2019,03.07.2019,04.07.2019 ve 05.07.2019 tarihlerinde 1.2.3.4. ve 5. Birleşimlerinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

154-Nolu Karar: Özel Kalem Müdürlüğü Dış İlişkiler Biriminin teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;Üyesi olduğumuz Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Anatüzüğü’nün 35. Maddesi ve UCLG-MEWA İçtüzüğü’nün 7. Maddesi gereğince UCLG-MEWA Kongresi UCLG Dünya Kongresi ile aynı yıl içerisinde olağan şekilde toplanır. Bu minvalde 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak toplantıda UCLG-MEWA’nın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra,UCLG-MEWA komiteleri için Başkanlık seçimleri yapılacaktır. Bu kapsamda ilgi Kongreye 8-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında Belediyemizi temsilen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet KUŞ ve Belediye Başkan Yardımcısı Zeki KAYA'nın katılmasına ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

155-Nolu Karar: Meclis üyeleri tarafından verilen istifa dilekçeleri gündeme alınarak, istifaları OY BİRLİĞİ ile kabul edildi. Ahmet Kenan KAYRAL, Ali MALKOÇ, İbrahim Halil GÜNEŞ, Mehmet DEMİR, Sait KAYA, Faruk Mehmet AKÇAL, Ahmet Haşim İNAN, Serdar ŞEYHANLIOĞLU, Sinan YAVUZ, Hasan KARATAŞ, Ali ÇİFTÇİ, Abdulkadir KARAKEÇİLİ, Ömer SAPAN, Mehmet ÇELİK, Hüseyin YILDIRIM, Necmeddin SAĞLAM, Ayat ALPAK, İsmail ÖZBEK, Mustafa KORKMAZ, İbrahim DAĞ, Abdullah SAMAK, Ahmet SAÇAKLI, Gülten BALCI, Mustafa FİDANOĞLU, Mahir ÖGE, İbrahim Halil BEYAZ, Halil MÜJDE, Yakup KILINÇ, Murat KARADAŞ, Mehmet SEL, Seydi MODANLI, Abdulkadir AKBAŞ, Ahmet ÇOBAN, Mahmut BİRİNCİ, İzzet ÇİFTÇİ, Şükran YETİM TAŞ, Hüseyin ALĞIN tarafından verilen yazılı istifa dilekçeleri meclisimizin 01.07.2019 tarihli toplantısında okundu.

156-Nolu Karar: Yapılan teklif sonucu yeni komisyonların kurulması, kurulan komisyonlara ve meclis üyelerinin istifasından boşalan komisyonlara kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçimi OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

KOMİSYONLAR VE KOMİSYON ÜYELERİ

İMAR ve BAYINDIRLIK KOMİSYONU KENTSEL ESTETİK KOMİSYONU PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
F.Mehmet AKÇAL Ayat ALPAK Yakup KILINÇ
Ali ÇİFTÇİ Ali ÇİFTÇİ Necmeddin SAĞLAM
Ali MALKOÇ Ali MALKOÇ Sait KAYA
Ayat ALPAK F.Mehmet AKÇAL Mustafa FİDANOĞLU
Mahir ÖGE Mahir ÖGE Mehmet DEMİR
EMLAK İSTİMLAK ALTYAPI VE GECEKONDU İLE MÜCADELEKOMİSYONU TARIM ve HAYVANCILIK KOMİSYONU GENÇLİK SPOR ve EĞİTİM KOMİSYONU
Necmeddin SAĞLAM Mehmet DEMİR Halil MÜJDE
Sait KAYA Necmeddin SAĞLAM İzzet ÇİFTÇİ
Yakup KILINÇ Yakup KILINÇ Ahmet SAÇAKLI
Mustafa FİDANOĞLU Mustafa FİDANOĞLU Mahir ÖGE
Mehmet DEMİR Sait KAYA Ömer SAPAN
MADDE BAĞIMLILARIYLA MÜCADELE KOMİSYONU YAŞLILAR ve ENGELLİLER KOMİSYONU ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KOMİSYONU
İzzet ÇİFTÇİ Ahmet SAÇAKLI İ.Halil GÜNEŞ
Halil MÜJDE Halil MÜJDE Hasan KARATAŞ
Ahmet SAÇAKLI İzzet ÇİFTÇİ Ali ÇİFTÇİ
Mahir ÖGE Mahir ÖGE Mahmut BİRİNCİ
Ömer SAPAN Ömer SAPAN Seydi MODANLI
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ ve AİLE KOMİSYONU SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU ÇEVRE ve SAĞLIK KOMİSYONU
Mahmut BİRİNCİ Seydi MODANLI Ahmet ÇOBAN
İ.Halil GÜNEŞ İ.Halil GÜNEŞ Murat KARADAŞ
Ali ÇİFTÇİ Ali ÇİFTÇİ A.Kadir KARAKEÇİLİ
Hasan KARATAŞ Mahmut BİRİNCİ Sinan YAVUZ
Seydi MODANLI Hasan KARATAŞ Serdar ŞEYHANLIOĞLU
KÜLTÜR ve TURİZM KOMİSYONU MEDYA TANITIM KOMİSYONU KIRSAL KALKINDIRMA HİZMETLERİ KOMİSYONU
A.Kadir KARAKEÇİLİ Murat KARADAŞ Mehmet ÇELİK
Murat KARADAŞ A.Kadir KARAKEÇİLİ A.Haşim İNAN
Ahmet ÇOBAN Ahmet ÇOBAN Hüseyin YILDIRIM
Sinan YAVUZ Sinan YAVUZ A.Kenan KAYRAL
Serdar ŞEYHANLIOĞLU Serdar ŞEYHANLIOĞLU İsmail ÖZBEK
HUKUK İŞLERİ KOMİSYONU HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ KATILIM ve İLETİŞİM KOMİSYONU
Hüseyin YILDIRIM İsmail ÖZBEK Ali MALKOÇ
A.Haşim İNAN A.Haşim İNAN Gülten BALCI
A.Kenan KAYRAL Hüseyin YILDIRIM Mehmet SEL
Mehmet ÇELİK Mehmet ÇELİK Hüseyin ALĞIN
İsmail ÖZBEK A.Kenan KAYRAL Şükran YETİM TAŞ
İNSAN HAKLARI KOMİSYONU DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU
Mehmet SEL Gülten BALCI İ.Halil BEYAZ
Ali MALKOÇ Ali MALKOÇ A.Kadir AKBAŞ
Gülten BALCI Mehmet SEL Abdullah SAMAK
Hüseyin ALĞIN Hüseyin ALĞIN İbrahim DAĞ
Şükran YETİM TAŞ Şükran YETİM TAŞ Mustafa KORKMAZ
HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU GAYRİMENKUL SATIŞ KOMİSYONU  
Mustafa KORKMAZ Abdullah SAMAK
A.Kadir AKBAŞ A.Kadir AKBAŞ
Abdullah SAMAK İbrahim DAĞ
İ.Halil BEYAZ İ.Halil BEYAZ
İbrahim DAĞ Mustafa KORKMAZ

Yapılan teklif üzerine yukarıda yazılı olan komisyonların kurulması ve isimleri yazılı olan meclis üyeleri komisyon üyeliğine OY BİRLİĞİ ile seçilmiştir.

157-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Özel Kalem Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

158-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

159-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

160-Nolu Karar: Muhtarlık işleri Müdürlüğüne bağlı olan çadır hizmetleri hakkındaki Önerge Dış İlişkiler ile Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu İle Mücadele Komisyonlarına havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

161-Nolu Karar: Uğurlu mahallesine yeşil alan, park ve peyzaj çalışması yapılması hakkındaki Önerge Kentsel Dönüşüm ve Hukuk İşleri Komisyonlarına havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

162-Nolu Karar: Eyyübiye ilçemizde cinsel istismara maruz kalan çocuklarımızın ebeveynleri için eğitimler verilmesi hakkındaki Önerge İnsan Hakları ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonlarına havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

163-Nolu Karar: Obezite rahatsızlığının insan sağlığı açısından zararları hakkındaki Önerge Yaşlılar ve Engelliler ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

164-Nolu Karar: Hayvan gübreleri toplatılarak hem tarımsal alanlarda kullanılması hakkındaki Önerge Gayrimenkul Satış Komisyonu ve Hayvan Hakları Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

165-Nolu Karar: Vatandaşlarımıza toplu taşımanın önemini anlatan bir araştırmanın yapılması hakkındaki Önerge Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

166-Nolu Karar: Tinerin verdiği zararlarla ilgili nasıl önlemler alınabileceği hakkındaki Önerge Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna ve Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

167-Nolu Karar: Selçuklu Mahallesi 3684.Sokağın sonunda bulunan parkın hizmete sunulması hakkındaki Önerge Gençlik Spor ve Eğitim ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarına havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

168-Nolu Karar: İmam keskin buğday pazarı içerisindeki kantarlar hakkındaki Önerge Tarım ve Hayvancılık ile Kırsal Kalkındırma Hizmetleri Komisyonlarına havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

169-Nolu Karar: İlçemiz Yeni Mahalle, Göller Mahallesi,Bıçakçı Mahallesi ve Kadıoğlu Mahallesine tarihi dokuya uygun olarak butik oteller ve iş yerlerinin yapılması hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm ile Kentsel Estetik Komisyonlarına havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

170-Nolu Karar: Meclis toplantı solunu ile Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı binada olması hakkındaki Önerge AR-GE ve Halkla İlişkiler Komisyonlarına havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

171-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Norm Kadro İhdası, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

172-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Norm Kadro İptal ve Değişikliği, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

173-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Ovabeyli Mahallesi 130 nolu ada 4 nolu parselde Uygulama İmar Planı, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

174-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Kendirci Mahallesi 200 nolu ada 32,33, 34 ve 35 nolu parsellerde kayıtlı alan üzerinde Uygulama İmar Planı, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

175-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Fırın yapılması, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Hukuki görüş alınması, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

176-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

177-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Kültür Sosyal, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

178-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Sosyal Yardım ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

179-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği, konunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

180-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Gençlik Spor İl Müdürlüğünce Eyyübiye ilçesi Beyşakası Mahallesi 109 ada 18 nolu parsel üzerinde yapılması planlanan ve Belediye Başkanlığımıza ait 5044 m2 hissemizin içinde kaldığı Tam Olimpik Yüzme Havuzu inşaat ruhsatının verilmesinde sakınca olmadığına ilişkin; Meclisimizce teklif OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

181-Nolu Karar: Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları yönetmeliğinde değişiklik yapılması Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

182-Nolu Karar: Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları yönetmeliğinde değişiklik yapılması Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

183-Nolu Karar: Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları yönetmeliğinde değişiklik yapılması Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

184-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları yönetmeliğinde değişiklik yapılması Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

185-Nolu Karar: Norm Kadro ihdası Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

186-Nolu Karar: Norm Kadro iptal ve değişikliği Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

187-Nolu Karar: Belediyemiz bünyesinde bulunan Ak evler konusu Sosyal Hizmetler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

188-Nolu Karar: Osmanlı Mahallesindeki Ek Hizmet binası Kültür ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarından geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

189-Nolu Karar: İlçemizde otoyollarda ve sokaklarda başıboş gezen hayvanların tehlike arz ettiği için toplanılıp barınağa götürülmesi Tarım ve Hayvancılık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

190-Nolu Karar: Kanalizasyon suyu ile tarım faaliyetleri yapılması Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

191-Nolu Karar: Eyyübiye Belediyesinin bugüne kadar yaptığı ve bundan sonra yapacağı hizmetleri halka daha iyi nasıl anlatılacağı Medya Tanıtım Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

192-Nolu Karar: İmar projeleri yapılıp planlar hazırlanırken her türlü suistimale karşı önlemlerin alınması ve şeffaf şekilde belediyenin denetlenmesiyle birlikte tarım arazilerinden uzak durulması Emlak İstimlak Alt Yapı ve Gecekondu İle Mücadele Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

193-Nolu Karar: Eyyübiye ilçemizde yaşayan gençlerimizi spora teşvik etmek için ne gibi çalışmalar yapılacağı Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

194-Nolu Karar: Meclis Toplantılarının Görüntülü ve Sesli kaydedilmesi AR-GE Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

195-Nolu Karar: Balıklıgöl içerisindeki döşeme camii ve yanındaki ziyaret alanı tadilattı Kentsel Estetik Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

196-Nolu Karar: İlçemizde yaşayan resmi nikahı olmayan çiftlerimiz için belediyemizin toplu bir nikah organizasyonu yapılması Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

197-Nolu Karar: İlçemizde yaşayan engelli çocuklar için belediyemizin engelli parkı yapması Yaşlılar ve Engelliler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

198-Nolu Karar: Sosyal Yardım ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yönetmeliği Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

199-Nolu Karar: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yönetmelik değişikliği Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

200-Nolu Karar: Kültür-Sosyal Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü yönetmelik değişikliği Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

201-Nolu Karar: Zeynep Mahallesi 113 nolu ada 6 nolu parselde Uygulama İmar Planı İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.