2019 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan V.Ahmet Kenan KAYRAL Başkanlığında 10.06.2019,11.06.2019,12.06.2019,13.06.2019 ve 14.06.2019 tarihinde 1.2.3.4. ve 5. Birleşimlerinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

108-Nolu Karar: Eyyübiye hastanesi yanındaki hasta yakınları misafirhanesinin Eyyübiye Belediyesi hizmet binasına dönüştürülmesi hakkındaki Önerge Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

109-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;Norm Kadro Cetveli konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

110-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Ödenek Aktarımı konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

111-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi Kanuna göre yapılmamış olup, Kararın 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre "Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir." denilmektedir.07.01.2019 tarihli ve 18 sayılı Meclis Kararının kanuna göre düzeltilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

112-Nolu Karar:İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Bilirkişilerin Belirlenmesi konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

113-Nolu Karar: Balıklıgöl içerisindeki döşeme camii ve yanındaki ziyaret alanı tadilattı hakkındaki Önerge Kentsel Estetik  Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

114-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesi Beyşakası Mahallesi 109 ada 18 nolu parsel (11 Nisan Stadyumu) üzerinde yapılması planlanan Tam Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı için gerekli olan inşaat ruhsatı işlemlerin başlatılması için Eyyübiye Belediye Başkanlığımızca Şanlıurfa Gençlik Spor Müdürlüğü'ne yapı ruhsatı için muvafakatnamenin verilmesini talep edilmektedir. Bahse konu parselde Belediye Başkanlığımıza ait 5044 m2 hissesi bulunmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.madde e) fıkrasında "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek" denildiğinden Şanlıurfa Gençlik Spor Müdürlüğü'ne "Tam Olimpik Yüzme Havuzu" inşaatı için gerekli olan inşaat ruhsatı alınması için muvafakatın verilmesi için verilen alanın yerine aynı eşdeğer alan ile Belediyemize arsa tahsisi yapılmasına ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

115-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;Haliliye İlçesi Sancaktar (Beyşakası) Mahallesi 109 ada 18 parselde bulunan Şanlıurfa Spor Komplesinin (11 Nisan Stadyumu, Kapalı Spor Salonu, İl Müdürlüğü Hizmet Binası) içersinde bulunan mülkiyetin başkanlığımız hissesinin Genel Müdürlük adına İl Müdürlüğüne devredilmesi talep edilmektedir. Bahse Konu İlimiz Haliliye İlçesi Sancaktar (Beyşakası) Mahallesi 109 ada 18 parseldeki hissemiz ile ilgi devir iş ve işlemleri için encümene yetki verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

116-Nolu Karar:İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 2019 Yılı Sözleşmeli Personel ücret belirlenmesi konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

117-Nolu Karar:İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Ulucanlar Mahalle ayrımı konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

118-Nolu Karar:Kanalizasyon suyu ile tarım faaliyetleri yapılması hakkındaki Önerge Çevre ve Sağlık  Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

119-Nolu Karar:İlçemizde otoyollarda ve sokaklarda başıboş gezen hayvanların tehlike arz ettiği için toplanılıp barınağa götürülmesi hakkındaki Önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

120-Nolu Karar:İlçemizde yaşayan resmi nikahı olmayan çiftlerimiz için belediyemizin tarafından toplu bir nikah organizasyonu yapması hakkındaki Önerge Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

121-Nolu Karar:Osmanlı Mahallesindeki ek hizmet binası hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm Komisyonuna ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.     

122-Nolu Karar:İlçemizde yaşayan engelli çocuklar için belediyemizin engeli parkı yapması hakkındaki Önerge Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.     

123-Nolu Karar:İmar projeleri yapılıp planlar hazırlanırken her türlü suistimale karşı önlemlerin alınması ve şeffaf şekilde belediyenin denetlenmesiyle birlikte tarım arazilerinden uzak durulması hakkındaki Önerge Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu ile Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.    

124-Nolu Karar:Eyyübiye ilçemizde yaşayan gençlere yönelik olarak gençlerimiz nasıl madde bağımlısı oluyor hakkındaki Önerge Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.    

125-Nolu Karar:Eyyübiye belediyesinin bu güne kadar yaptığı ve bundan sonra yapacağı hizmetleri halka daha iyi nasıl anlatılacağı hakkındaki Önerge Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.    

126-Nolu Karar:Eyyübiye ilçemizde yaşayan gençlerimizi spora teşvik etmek için ne gibi çalışmalar yapılacağı hakkındaki Önerge Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.    

127-Nolu Karar:Belediyemize ait Norm Kadro Çizelgesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

128-Nolu Karar: Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırmak üzere 6 Mühendis , 1 Avukat, 2 Mimar, 5 Tekniker çalıştırılmasına ve 2019 Mali yılı içerisinde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücret belirlenmesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

129-Nolu Karar:Eyyübiye hastanesi yanındaki hasta yakınları misafirhanesinin Eyyübiye Belediyesinin Hizmet Binası olarak kullanılması hakkındaki Önerge Sosyal Hizmetler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

130-Nolu Karar:Beyaz  Masa Birimi Esnaf ve Sanatkar  Odaklı ne tür şikayetlerin geldiği ve çözüm noktasında nasıl çalışma yapıldığı hakkındaki Önerge Sosyal Hizmetler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

131-Nolu Karar:Sosyo-kültürel etkinlikleri artırmak,psiko-sosyal desteği sunmak için neler yapılacağı hakkındaki Önerge Gençlik Spor ve Eğitim  Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

132-Nolu Karar:Haşimiyeden Arap Meydanına giden yolun incelenmesi hakkındaki Önerge Kentsel Estetik Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

133-Nolu Karar:Yerel ve resmi isimlerinin aynı tabelada yazılması hakkındaki Önerge AR-GE Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

134-Nolu Karar:İlçemiz sınırlarında bulunan Balıklıgöl ve tarihi alanlarda rehberlik ve zabıta hizmetlerinin daha faydalı olabilmesi için neler yapılabilir hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

135-Nolu Karar:Kalkan caddesi üzerinde bulunan metruk binaların oluşturduğu görüntü kirliliği konusu hakkındaki Önerge Kentsel Estetik  Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

136-Nolu Karar:Şanlıurfa Müzesinin tanıtımının yapılması ve medyada daha fazla yer alması için ne gibi çalışmalar yapılacağı hakkındaki Önerge Medya Tanıtım Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

137-Nolu Karar:Yeni Asya Mahallesinde bulunan Karabağ Parkının bakım onarımı, temizliği ve güvenliği için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Önerge Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

138-Nolu Karar:Arap Meydanında bulunan işyerlerindeki sundurmaların oluşturduğu görüntü kirliliğinin araştırılması hakkındaki Önerge Kentsel Estetik Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi

139-Nolu Karar:Çarşı bölgesinde çöp konteynerleri dışarıda olduklarından dolayı görüntü kirliliği ve pis koku  yayması hakkındaki Önerge Kentsel Estetik Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

140-Nolu Karar:Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan çöp depolama alanlarının incelenmesi hakkındaki Önerge Çevre ve Sağlık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

141-Nolu Karar:Kapalı Çarşı bölgesinde soğutma sistemleri kurulması hakkındaki Önerge Kültür Turizm ve AR-GE Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

142-Nolu Karar:Eyyübiye ilçemizde bulunan Nemrudun Tahtı olarak bilinen yerin ulaşım ile ilgili çalışmaların araştırılması hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

143-Nolu Karar:Belediyemizin bütçe sıkıntısından dolayı kiralık alanlar ile ilgili çalışma yapılması hakkındaki Önerge Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

144-Nolu Karar:Down Sendromları rahatsızlığı olan çocuklar hakkında neler yapılacağının araştırılması hakkındaki Önerge  Yaşlılar ve Engelliler  Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

145-Nolu Karar:İlçemizde görüntü kirliliğine sebebiyet veren sorunların araştırılması hakkındaki Önerge Kentsel Estetik ile Emlak İstimlak Alt Yapı ve Gecekondu ile Mücadele  Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

146-Nolu Karar:Eyyübiye İlçemizin Nüfus yoğunluğu göz önüne alınarak muhtelif yerlere bay ve bayan tuvaletlerin yapılması hakkındaki Önerge Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

147-Nolu Karar:İlçemizde kurban satış yerlerinin belirlenmesi ve besiciler için yer, su temini ve alt yapı sorunlarının çözülmesi hakkındaki Önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

148-Nolu Karar:Eyyübiye Belediyemizde tarım ve hayvancılık biriminin oluşturulması hakkındaki Önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

149-Nolu Karar:Eyyübiye belediye sınırları içerisinde faaliyette bulunan kesimhane (etkombinesi)ne bağlı kasapların denetiminin araştırılması hakkındaki Önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

150-Nolu Karar:İlçemizde bulunan madde bağımlıları ile ilgili neler yapılabilir, topluma nasıl kazandırılacağı hakkındaki Önerge Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

151-Nolu Karar:Tarihi yerler bakımından zengin olan ilçemiz sokak ve yerlerin turizme kazandırılması hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm ile AR-GE Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

152-Nolu Karar:CARE INTERNATIONAL Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu ile İşbirliği Protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Mehmet KUŞ'a verilmesi AR-GE Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

153-Nolu Karar:2019 mali yılı bütçemizde müdürlüklerimizin ihtiyacına binaen kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında ekli tabloda belirtilen ödenek aktarma konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.