2019 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkanı Mehmet KUŞ Başkanlığında 06.05.2019 Tarihinde 1.Birleşimin de toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

76-Nolu Karar: İhtisas Komisyonu seçiminde boşalan ihtisas komisyonları üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere Kentsel Estetik ve AR-GE Komisyonuna Murat KARADAŞ'ı, Sosyal Hizmetler Komisyonuna Ahmet ÇOBAN'ı, Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna Mehmet SEL'i önerdi.Önerilen  teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

77-Nolu Karar: Beyaz Masa Birimi Esnaf ve Sanatkar Odaklı ne tür şikayetlerin geldiği ve çözüm noktasında nasıl çalışma yapıldığının araştırılması hakkındaki Önerge Sosyal Hizmet Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi

78-Nolu Karar:Sosyo-kültürel etkinlikleri artırmak, psiko-sosyal desteği sunmak için neler yapılabilir hakkındaki Önerge Gençlik Spor ve Sosyal Hizmet Komisyonlarına havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

79-Nolu Karar: İlçemizde bulunan madde bağımlıları ile ilgili neler yapılabilir, topluma nasıl kazandırılacağı ile ilgili araştırma yapılması hakkındaki Önerge Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

80-Nolu Karar: Haşimiye den Arap Meydanına giden yolun incelenmesi hakkındaki Önerge Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

81-Nolu Karar: Yerel ve resmi isimlerin aynı tabelada yazılması hakkındaki  Önerge AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

82-Nolu Karar: İlçemiz sınırlarında bulunan Balıklıgöl ve tarihi alanlarda rehberlik ve zabıta hizmetlerinin daha faydalı olabilmesi için neler yapılabilir hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

83-Nolu Karar: Kalkan caddesi üzerinde bulunan metruk binaların oluşturduğu görüntü kirliliğinin araştırılması hakkındaki Önerge Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

84-Nolu Karar: Şanlıurfa Müzesinin tanıtımının yapılması ve medyada daha fazla yer alması için ne gibi çalışmalar yapılacağının araştırılması hakkındaki Önerge Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

85-Nolu Karar: Tarihi yerler bakımından zengin olan ilçemiz sokak ve yerlerin turizme kazandırılması hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm ve AR-GE Komisyonlarına havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

86-Nolu Karar: Yeni Asya Mahallesinde bulunan Karabağ Parkının bakım onarımı, temizliği ve güvenliği için gerekli çalışmaların araştırılması hakkındaki Önerge Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

87-Nolu Karar: Arap Meydanında bulunan işyerlerindeki sundurmaların oluşturduğu görüntü kirliliğinin  araştırılması hakkındaki Önerge Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

88-Nolu Karar: Çarşı bölgesinde çöp konteynerleri dışarı olduklarından dolayı görüntü kirliliği ve pis koku yayması hakkındaki Önerge Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V.Ahmet Kenan KAYRAL Başkanlığında 07.05.2019 Tarihinde 2.Birleşimin de toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

89-Nolu Karar: Eyyübiye Belediyemizde tarım ve hayvancılık birimin oluşturulmasının araştırılması hakkındaki Önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.   

90-Nolu Karar: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan çöp depolama alanlarının incelenmesi hakkındaki Önerge Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

91-Nolu Karar: İlçemizde kurban satış yerlerinin belirlenmesi ve besiciler için yer, su temini ve alt yapı sorunlarının çözülmesi hakkındaki Önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

92-Nolu Karar: Kapalı çarşıya soğutma sistemleri kurulması hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm ve AR-GE Komisyonlarına havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

93-Nolu Karar: Eyyübiye ilçemizde bulunan Nemrut'un Tahtı olarak bilinen yerin ulaşım ile ilgili çalışmaların araştırılması hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

94-Nolu Karar: Belediyemizin bütçe sıkıntısından dolayı kiralık alanlar ile ilgili çalışmaların araştırılması hakkındaki Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

95-Nolu Karar: Down Sendromları rahatsızlığı olan çocuklar hakkında neler yapılacağının araştırılması hakkındaki Önerge Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

96-Nolu Karar: Eyyübiye belediye sınırları içerisinde faaliyette bulunan kesimhane (etkombinesi)ne bağlı kasapların denetiminin araştırılması hakkındaki Önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

97-Nolu Karar: Belediyemiz Bünyesinde Kaç Tane Ak Ev Adıyla Spor Salonu bulunmaktadır konusunun araştırılması hakkındaki Önerge Sosyal Hizmet ve Eğitim Komisyonlarına havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi

98-Nolu Karar: İlçemizde görüntü kirliliğine sebebiyet veren sorunların araştırılması hakkındaki Önerge Kentsel Estetik ve Emlak İstimlak Altyapı ve Gecekondu ile Mücadele Komisyonlarına havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

99-Nolu Karar: Eyyübiye İlçemizin nüfus yoğunluğu göz önüne alınarak muhtelif yerlere bay ve bayan tuvaletlerin yapılması hakkındaki Önerge Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V.Ahmet Kenan KAYRAL Başkanlığında 08.05.2019 Tarihinde 3.Birleşiminde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

100-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;Belediyemize ait Norm Kadro Çizelgesinde 1 adet 1. dereceli Yazı İşleri Müdürü kadrosunun kaldırılarak yerine 3. dereceli Yazı İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ve 1 adet 1. dereceli İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosunun kaldırılarak yerine 3. dereceli İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili Ek olarak sunulan (II) sayılı norm kadro cetveli, söz konusu norm kadro çizelge değişikliklerine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

101-Nolu Karar: Özel Kalem Müdürlüğü Dış İlişkiler Biriminin teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; İşbirliği Protokolü Talebi konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

102-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Kesin Hesap Cetvelleri konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

    Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V.Ahmet Kenan KAYRAL Başkanlığında 09.05.2019 Tarihinde 4.Birleşiminde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

103-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Bildim Mahallesine bağlı 20 km mesafede olan yerin ayrılarak Yeni bir Mahalle kurulması konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

104-Nolu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Meclis Toplantılarının Görüntülü ve Sesli Kaydedilmesi konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V.Ahmet Kenan KAYRAL Başkanlığında 10.05.2019 Tarihinde 5.Birleşiminde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

105-Nolu Karar: Plan  ve Bütçe Komisyonuna havale edilen "08.05.2019 Tarih ve 102 sayılı Belediye Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen önerge üzerinde yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde; Belediyemiz 2018 Yılı Bütçe Gider ve Gider Kesin Hesabı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür." Kesin Hesap Cetvelleri komisyondan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

106-Nolu Karar: Denetim komisyonunda görev alan Mehmet BALCI'ya ödenecek günlük ödeme ücreti Plan ve Bütçe Komisyonunca 222,01 TL olarak  uygun görülmüştür.Mehmet BALCIYA'ya ödenecek günlük ücret komisyondan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

107-Nolu Karar: Eyyübiye İlçesi Gölbaşı Mahallesi 5932 nolu ada 6 nolu parsel üzerinde yapılmak istenen uygulama imar planı değişikliği İmar komisyonunca uygun görülmemiştir. Komisyondan geldiği şekliyle oylandı OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.