2019 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkanı Mehmet KUŞ Başkanlığında 14.04.2019 Tarihinde 1.Birleşimin 1.Oturumunda toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

67-Nolu Karar: Meclis Başkanlık Divanının Oluşturulması Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Meclis Başkan Vekilliklerine; 1- Ahmet Kenan KAYRAL, 2- Ali ÇİFTÇİ aday gösterildi. İsim listesine göre yapılan, gizli oylama,  açık tasnif sonucu; 37 Oy kullanıldığı, geçerli olan 35 oydan: Ahmet Kenan KAYRAL (33) Oy, Ali ÇİFTÇİ (35) Oy 2 adet boş oy kullanıldığı görüldü. Yapılan görüşmeler neticesinde;5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere; Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Kenan KAYRAL (33) Oy, Meclis 2. Başkan Vekili Ali ÇİFTÇİ (35) Oy alarak seçildiler.

            Meclis Katipliklerine; Asil: Mahir ÖGE, Gülten BALCI, Yedek: Murat KARADAŞ, Abdulkadir KARAKEÇİLİ aday gösterildiler. İsim listesine göre yapılan gizli oylama, açık tasnif sonucu; 38 Oy kullanıldığı, geçerli olan 37 oydan: 1- Mahir ÖGE (37) Oy, 2- Gülten BALCI (35) Oy, 3- Murat KARADAŞ (35) Oy, 4- Abdulkadir KARAKEÇİLİ (35) ve 4 adet boş oy kullanıldığı görüldü. Bu sonuca göre; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Katipliklerine Asil üye olarak : 1- Mahir ÖGE (37) Oy, 2- Gülten BALCI (35) Oy, Yedek üye : 3-Murat KARADAŞ (35) Oy, 4- Abdulkadir KARAKEÇİLİ (35) Oy alarak seçildiler.

68-Nolu Karar: Encümen Üyesi Seçimi Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Encümen Üyeliklerine; 1-  Abdulkadir AKBAŞ,  2- İbrahim DAĞ 3- Abdullah SAMAK aday gösterildiler. İsim listesine göre yapılan, gizli oylama,  açık tasnif sonucu; 37 Oy kullanıldığı, geçerli olan 36 oydan: Abdulkadir AKBAŞ (34) Oy, İbrahim DAĞ (36) Oy, Abdullah SAMAK (31) Oy aldıkları ve 1 adet boş oy kullanıldığı görüldü. Bu sonuca göre; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;Üç Kişilik Encümen Üyeliğine Meclis Üyeleri: Abdulkadir AKBAŞ,  İbrahim DAĞ ve Abdullah SAMAK seçildiler.

69-Nolu Karar: Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneğinin Belirlenmesi Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Norm Kadro ve Personel İstihdamı başlıklı 49.Maddesinin 7. bendinde Meclis Üyelerine, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 ‘ünü aşmamak üzere verilecek ödeneğin belirlenmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

70-Nolu Karar: Belediye Meclisinin Çalışma Günlerinin Belirlenmesi Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclis Toplantısı başlıklı 20. Maddesinde, “Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” denilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Eyyübiye Belediyesi Meclis çalışma günlerinin her ayın ilk Pazartesi günü olarak belirlenmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

71-Nolu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Mehmet BALCI’ ya ödenecek günlük ödeme ücretinin belirlenmesi konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi

72-Nolu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu İhtisas Komisyonlarının oluşturulması;          

        1-İMAR VE BAYINDIRLIK Komisyon Üyeliklerinin;1- Faruk Mehmet AKÇAL 2- Ali ÇİFTÇİ 3- Ali MALKOÇ 4- Ayat ALPAK 5- Mahir ÖGE ‘ den oluşmasına yönündeki teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

        2-PLAN VE BÜTÇE Komisyon Üyeliklerinin;1- Sait KAYA 2- Necmeddin SAĞLAM 3- Yakup KILINÇ 4- Mustafa FİDANOĞLU 5- Mehmet DEMİR ‘ den oluşmasına yönündeki teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

        3- EMLAK İSTİMLAK ALTYAPI ve GECEKONDU İLE MÜCADELE Komisyon Üyeliklerinin;1- İzzet ÇİFTÇİ 2- Halil MÜJDE 3- Ahmet SAÇAKLI 4- Mehmet ÇELİK 5- Ömer SAPAN ‘ dan oluşmasına yönündeki teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

        4- AR-GE Komisyon Üyeliklerinin;1- Hasan KARATAŞ 2- İbrahim Halil GÜNEŞ 3- Mehmet SEL 4- Mahmut BİRİNCİ 5- Seydi MODANLI ‘ dan oluşmasına yönündeki teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

        5- KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE AİLE Komisyon Üyeliklerinin;1-Ali MALKOÇ 2- Halil MÜJDE 3- Gülten BALCI 4- İbrahim Halil GÜNEŞ 5- Mehmet DEMİR ‘ den oluşmasına yönündeki teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

        6- YAŞLILAR VE ENGELLİLER Komisyon Üyeliklerinin;1- Gülten BALCI 2- Abdulkadir AKBAŞ 3- Murat KARADAŞ 4- Ahmet ÇOBAN 5- Mahmut BİRİNCİ ‘ den oluşmasına yönündeki teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

      7- KENTSEL ESTETİK Komisyon Üyeliklerinin;1- Ahmet Kenan KAYRAL 2- Ahmet Haşim İNAN 3- Ahmet ÇOBAN 4- Sinan YAVUZ 5- Serdar ŞEYHANLIOĞLU ‘ dan oluşmasına yönündeki teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

      8- MADDE BAĞIMLILARIYLA MÜCADELE Komisyon Üyeliklerinin;1- Sinan YAVUZ 2- Ali ÇİFTÇİ 3- Hüseyin YILDIRIM 4- Ayat ALPAK 5- İsmail ÖZBEK ‘ den oluşmasına yönündeki teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

      9- TARIM VE HAYVANCILIK Komisyon Üyeliklerinin;1- Hüseyin YILDIRIM 2- İzzet ÇİFTÇİ 3- Mehmet ÇELİK 4- Seydi MODANLI 5- İsmail ÖZBEK ‘ den oluşmasına yönündeki teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

     10- MEDYA TANITIM Komisyon Üyeliklerinin;1- İbrahim Halil BEYAZ 2- Mustafa KORKMAZ 3- Abdulkadir KARAKEÇİLİ 4- Mehmet SEL 5- Ahmet Kenan KAYRAL ‘ dan oluşmasına yönündeki teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

     11- ÇEVRE VE SAĞLIK Komisyon Üyeliklerinin;1- Necmeddin SAĞLAM 2- Mustafa KORKMAZ 3- İbrahim DAĞ 4- Abdullah SAMAK 5- Ömer SAPAN‘ dan oluşmasına yönündeki teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

     12- KÜLTÜR VE TURİZM Komisyon Üyeliklerinin;1- Abdulkadir KARAKEÇİLİ 2- Sait KAYA 3- Ahmet Haşim İNAN 4- Serdar ŞEYHANLIOĞLU 5- İbrahim Halil BEYAZ ‘ dan oluşmasına yönündeki teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

     13- GENÇLİK SPOR ve EĞİTİM Komisyon Üyeliklerinin;1- Mustafa FİDANOĞLU 2- Hasan KARATAŞ 3- Mahir ÖGE 4- Yakup KILINÇ 5- Ahmet SAÇAKLI ‘ dan oluşmasına yönündeki teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

     14- SOSYAL HİZMETLER Komisyon Üyeliklerinin;1- Faruk Mehmet AKÇAL 2- Murat KARADAŞ 3- İbrahim Halil GÜNEŞ 4- Hüseyin ALĞIN 5- Şükran Yetim TAŞ ‘ dan oluşmasına yönündeki teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

 

 

 Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V.Ahmet Kenan KAYRAL

Başkanlığında 14.04.2019 Tarihinde 1.Birleşimin 2.Oturumunda toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

 

73-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu 2018 Yılı Faaliyet Raporu; 5393 sayılı Belediye kanununun 56.maddesinde “Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 41.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen biçimde: Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan Faaliyet Raporunu hazırlar.” Yine aynı kanunun son paragrafında “Faaliyet Raporu Nisan ayı toplantısında Belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Denilmektedir. 5393 sayılı Belediye kanununun 56. maddesi gereğince Belediyemiz birimlerinin yapmış oldukları 2018 yılı faaliyetleri gösterir rapora ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

74-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu Sosyal Denge Sözleşmesi; 4688 sayılı Kanunun 32. maddesine göre 2019 mali yılında Belediyemiz bünyesinde çalışan 657 sayılı yasaya tabi Memurların ve 5393 sayılı kanunun 49. maddesine istinaden görev yapmakta olan sözleşmeli personellerin Sosyal Denge Sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanı Mehmet KUŞ'a yetki verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

75-Nolu Karar: Özel Kalem Müdürlüğü Dış İlişkiler Biriminin teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu Birlik Meclisine Üye Seçilmesi; Tarihi Kentler Birliği meclisine Belediyemiz meclis üyeleri arasından asil üye Ahmet Haşim İNAN, yedek üye Sait KAYA olunması yönündeki teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.