2019 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


2019 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkan V.Hasan BATAN Başkanlığında 04.03.2019 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır. 51-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Banka Hesapları konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi. 


52-Nolu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; İlçemiz sınırları içerisinde Asya Mahallesi 5191 Sokak No 3 adresinde bulunan yapımı Belediyemiz tarafından yapılan Ada 5927 Parsel 3 de bulunan Eyyübiye 800 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi hasta refakatçıları misafirhanesinin isminin Tenzile ERDOĞAN olmasına ilişkin teklif oylanarak (H.Ötünç DURSUN'un) 1 (bir) RED oyuna karşılık OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.


Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkan V.Hasan BATAN Başkanlığında 05.03.2019 Tarihinde 2.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır. 53-Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile  Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.


54-Nolu Karar: Sosyal Hizmetler Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
55-Nolu Karar: Çevre ve Sağlık ve Eğitim Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
56-Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile  Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
57-Nolu Karar: AR-GE ve Emlak İstimlak Altyapı Yeni Yerleşimler Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
58-Nolu Karar: Enerji ve Gençlik Spor ve Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.


Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkan V.Hasan BATAN Başkanlığında 06.03.2019 Tarihinde 3.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

59-Nolu Karar: AR-GE Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
60-Nolu Karar: Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
61-Nolu Karar: Yaşlılar ve Engelliler Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
62-Nolu Karar: Yaşlılar ve Engelliler ve Kentsel Estetik Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
63-Nolu Karar: İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.


Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 07.03.2019 Tarihinde 4.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararı almıştır.

64-Nolu Karar: Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.


Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 08.03.2019 Tarihinde 5.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

65-Nolu Karar: Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
66-Nolu Karar: Yaşlılar ve Engelliler Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.