2019 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 04.02.2019 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

23-Nolu Karar: İlçemizdeki ev hanımlarına el tezgahları verilerek Türk motiflerini yapmaları ve yaptıkları bu ürünleri uluslararası pazarlarda satabilmeleri hakkındaki Önerge Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

24-Nolu Karar: Belediyemiz sınırları içerisinde gecekondularda oturan vatandaşların sorunlarının araştırılması hakkındaki Önerge Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler ve AR-GE  Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

25-Nolu Karar: Eyyübiye bölgesinde yaşayan gençleri madde bağımlılığından uzak tutmak için gençlerin gidebileceği spor faaliyetleri ile kursların düzenlenmesi hakkındaki Önerge Madde Bağımlılarıyla Mücadele ve Enerji ve Gençlik Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

26-Nolu Karar: İlçemiz sınırları içerisindeki okullara yapılan yardımlar hakkındaki Önerge Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

27-Nolu Karar: İlçemiz sınırları içerisinde oturaklı, üstü kapalı, güneşten korumalı otobüs duraklarının yapılması hakkındaki Önerge Kentsel Estetik ve Yaşlılar ve Engeliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

28-Nolu Karar: İlçemizde bulunan parkların, pazar yerlerinin, iş yerlerinin ve binaların, engelli vatandaşlarımızın yararlanabilmesi için engelsiz kullanımlarına sunulması hakkındaki Önerge Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

29-Nolu Karar: Belediyemiz sınırlarında muhtelif noktalara yağmur ve güneşten korumalı akülü ve engelli şarj oluşturulması hakkındaki Önerge İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

30-Nolu Karar: Yalnız yaşayan yaşlılarımızın tüm sorunları ile ilgili belediyemiz tarafından çalışmalar yapılması hakkındaki Önerge  Yaşlılar ve Engeliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

31-Nolu Karar: İlçemizde yaşayan kadın yurttaşlarımızın siyasi yaşamda aktif olabilmesi hakkındaki Önerge Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

32-Nolu Karar: Eyyübiye sınırlarında bulunan marketlerde satılan etlerin fiyatlarının denetlenmesi hakkındaki Önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

33-Nolu Karar: "Sağlık Hakkı Eğitimleri" düzenlenmesi hakkındaki Önerge Çevre ve Sağlık ve Eğitim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

34-Nolu Karar: Yeni doğan çocukların aşılarının zamanında yapılmasıyla ilgili ailelerin bilinçlendirilme hakkındaki Önerge AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 05.02.2019 Tarihinde 2.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

35-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Gölbaşı Mahallesi 5932 Nolu Ada 6 Nolu Parselde Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

36-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu ;Beyşakası  Mahallesi 109 Nolu Ada 18 Nolu parselde "Şanlıurfa Olimpik Yüzme Havuzu İşi" için muvafakat verilmesi konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 06.02.2019 Tarihinde 3.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

37-Nolu Karar: Plan ve Bütçe  Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

38-Nolu Karar: AR-GE Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 07.02.2019 Tarihinde 4.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

39-Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

40-Nolu Karar: Sosyal Hizmetler ve Kentsel Estetik Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

41-Nolu Karar: Çevre ve Sağlık ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

42-Nolu Karar: Enerji ve İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

43-Nolu Karar: Emlak İstimlak Altyapı Yeni Yerleşimler Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

44-Nolu Karar: Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 08.02.2019 Tarihinde 5.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

45-Nolu Karar: Yaşlılar ve Engelliler ve Gençlik ve Spor Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

46-Nolu Karar: Medya Tanıtım ve Kültür ve Turizm Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

47-Nolu Karar: Kültür ve Turizm Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

48-Nolu Karar: Eğitim Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

49-Nolu Karar: Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Beyşakası Mahallesi 109 ada 18 nolu müştereği bulunduğumuz parsele yapılması planlanan ''Şanlıurfa Olimpik Yüzme Havuzu İşi'' için muvafakat verilmesi talep edilmektedir. Buna göre, söz konusu işlem için mülkiyet ortağınca (Spor Genel Müdürlüğü/Gençlik Spor İl Müdürlüğü) müştereği bulunduğumuz 109 Ada 18 Nolu parselin 5044 m2'lik alan için Milli Emlak Müdürlüğüne eş değer kıymette, imarlı alan ile takas talep yazısı yazıldıktan sonra muvafakat verilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

50-Nolu Karar: İlçemiz Ayran Mahallesine bağlı Tosunlu mezrasının, Ayran Mahallesinden ayrılıp, Karaali Mahallesine bağlanması, ekli imzalı kroki doğrultusunda oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmüştür İmar ve Bayındırlık Komisyonunun çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.