2019 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkan V.Necmeddin SAĞLAM Başkanlığında 07.01.2019 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

01-Nolu Karar: İlçemizde faaliyet gösteren fırın ve pastanelerin imalat yerlerinin hijyen açısından denetlenmesini ve hijyen kurallarına uymayanlara gerekli işlemlerin yapılması hakkındaki Önerge Sosyal Hizmetler ve Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

02-Nolu Karar: İşletmelerden çıkan hayvansal atık ve artıklarının kontrolsüz şekilde depolanması ve atılması çevre sorunlarının araştırılması hakkındaki Önerge Çevre ve Sağlık ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

03-Nolu Karar: Emlak kamulaştırma konularında birim personellerine eğitim verilmesi hakkındaki Önerge Enerji ve İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

04-Nolu Karar: İlçemizde bulunan esnaflarımız talepleri ile ilgili bilgilerin toplanarak gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Önerge AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

05-Nolu Karar: İlçemiz sınırlarında bulunan binalarda yangın merdivenlerinin kontrolünün yapılıp yapılmadığı hakkındaki Önerge Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

06-Nolu Karar: İlçemizde ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanun” kapsamında çalışma yapılması hakkındaki Önerge Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

07-Nolu Karar: Yöresel kültürün tanıtılması amacıyla hemsehri buluşmaları yapılması hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

08-Nolu Karar: Kadınlarda meme kanseri hastalığının saptanması hakkında gerekli olan tarama testleri ve hastalığın önlenmesi konusunda  çalışma yapılması hakkındaki Önerge  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

09-Nolu Karar İlçemizdeki mimari, tarihi ve turistik yerlerin envanterinin çıkartılarak bir broşür hazırlanması hakkındaki Önerge Medya Tanıtım ve Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

10-Nolu Karar: Sentetik uyuşturucu hakkındaki Önerge Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

11-Nolu Karar: Okulların açılmasıyla birlikte okul çevresinde satılan yiyeceklerin hijyen ve kalite açısından periyodik denetimlerin yapılması hakkındaki Önerge Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

12-Nolu Karar: Liselerde okuyan öğrencilere ülkemizin tarihine ilişkin bilgi edinmeleri ve turizm alışkanlığı bilincini arttırmak için belediyemiz olanakları dahilinde geziler düzenlenmesi hakkındaki Önerge Yaşlılar ve Engelliler ve Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

13-Nolu Karar: Tosunlu Mezrasının Karaali mahallesine bağlanması hakkındaki Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

14-Nolu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 5393 sayılı yasanın 25.maddesine istinaden yapılan gizli oylama ve açık sayım sonucunda; 2018 Mali yılının gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmak üzere üyelerden en çok oyu alan; Mehmet Emin MİZAN (24 oy), Abdülkerim DÖRTKARDEŞ (24 oy), Sinan YAVUZ (23 oy), Mehmet SEL (21 oy),Ali Rıza ŞENBAHAR (20 oy) alarak Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler. Denetim Komisyonu çalışmalarında en fazla 2(İki) uzman kişi görevlendirilmesi ve Denetim Komisyonu'nun 30 gün çalışmasına  ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİGİ ile kabul edildi.   

 

15-Nolu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Komisyon Raporlarını İsteyenlere Verilmesi Halinde Talep Edenlerden Alınacak Ücretin Belirlenmesi konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

16-Nolu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Öğlen Dinlenme Saatlerinin Belirlenmesi konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

17-Nolu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 2019 Mali Yılında Meclis Başkan ve Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkının Belirlenmesi konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

18-Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 2019 Yılı Sözleşmeli Personel İstihdamı konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 08.01.2019 Tarihinde 2.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararı almıştır

 

19-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Tahsisin Kaldırılması konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 09.01.2019 Tarihinde 3.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararı almıştır

 

20-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Tahsis konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 10.01.2019 Tarihinde 4.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararı almıştır

 

21-Nolu Karar: Plan ve Bütçe Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 11.01.2019 Tarihinde 5.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararı almıştır

 

22-Nolu Karar: Plan ve Bütçe Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.