2018 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkan V. Necmeddin SAĞLAM Başkanlığında 03.12.2018 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

423-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün Teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda; Küçükhan Mahallesi 81 Nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde Uygulama İmar Planı konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

424-Nolu Karar: Özel Kalem Müdürlüğü Dış İlişkiler Biriminin Teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda; Dannieh Belediyeler Birliği (Lübnan) ile Belediyemiz arasında geçen ikili görüşmeler sonucunda karşılıklı sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer konularda işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Belediyeler arasında “Kardeş Belediye” uygulamasının iki taraf için faydalı olacağı öngörülmüştür. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi ve 74. Maddesi uyarınca Dannieh Belediyeler Birliği ile “Kardeş Belediye Uygulaması” için 22.11.2018 tarihinde ön protokol imzalanmıştır. Kardeş Belediye uygulamasının uygunluğu ve esas protokol imzalanması amacı ile imza yetkisinin Belediye Başkanımız Mehmet EKİNCİ’ ye verilmesine ilişkin teklif oylanarak (Levend ÇELİK’ in 1 (bir) ) RED oyuna karşılık OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

425-Nolu Karar: 2019 Yılı Vergi Ücretlerinin Belirlenmesi Plan ve Bütçe Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak (Hedibe Ötünç DURSUN’nun 1 (bir) ) RED oyuna karşılık OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

426-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Hancığaz (Beyazyaprak) Mahallesi 633 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Teklifi oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

427-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;  Beyşakası Mahallesi 4942 Ada 3 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Teklifi oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmemiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

428-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;   Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Bildim Mahallesine bağlı 20 km mesafede olan yerin ayrılarak yeni bir Mahalle Kurulması, oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmemiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

429-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Bitişik nizamlarda fırın yapılabilmesi teklifinin onaylanmasının Eyyübiye Belediyesi Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yetkisinde olmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu talebin onaylanması Belediye Meclisinin uhdesindedir. Dolayısıyla talep oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmemiştir.İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

430-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;  Hayati Harrani Mahallesi 4303 Ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 nolu parseller üzerinde hazırlanmış Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmemiştir.İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

431-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;  Hayati Harrani Mahallesi 4750 nolu ada 7 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmemiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

432-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;   Karahisar Mahallesine bağlı Başaklı Sokağın km farkı sebebiyle Karahisar Mahallesinden ayrılıp, Bakırtaş Mahallesine Bağlanması, oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

433-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinin imar sınırlarının Karaköprü İlçesi Küçükalanlı ve Yoğunburç Mahalleleri sınırları içerisinde kalan kısmının Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Köçören Mahalle sınırlarına dahil edilmesi, oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmemiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

434-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;  Yenice Mahallesi 3883 Ada 7 Nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmemiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

435-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;    Yenice Mahallesi, büyümekte olan bir mahalle olması, yüksek nüfus yoğunluğu olması dolayısıyla vatandaşın istek ve taleplerinin karşılanmasında aksaklıkların yaşanması nedeniyle bölünerek “YENİCE” ve “ADNAN MENDERES” isimleri ile iki mahalleye ayrılması, oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmüştür .İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

436-Nolu Karar: AR-GE Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

437-Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

438-Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

439-Nolu Karar: İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

440-Nolu Karar: Tarım ve Hayvancılık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

441-Nolu Karar: Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

442-Nolu Karar: Sosyal Hizmetler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

443-Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

444-Nolu Karar: Kültür ve Turizm ve Enerji Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

445-Nolu Karar: Medya Tanıtım Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

446-Nolu Karar: Kentsel Estetik Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

447-Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

448-Nolu Karar: Medya Tanıtım Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

449-Nolu Karar: Yaşlılar ve Engelliler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

450-Nolu Karar: Yaşlılar ve Engelliler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

451-Nolu Karar: AR- GE Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

452-Nolu Karar: Kentsel Estetik Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

453-Nolu Karar: Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

454-Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.