2018 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 05.11.2018 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

383-Nolu Karar: Okullarda öğrencilerimize hizmet veren servislerin; araç bakımları, personel, güvenlik eğitimleri konusunda servis sektöründe bulunan kişilerin velilerin bilinçlendirilmesi hakkındaki Önerge İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

384-Nolu Karar: Okullar arası kültürel etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm ve Enerji Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

385-Nolu Karar: İlçemizde yaşayan gençler, anne adaylarının çevre sağlığı anne-çocuk sağlığı  hakkındaki Önerge Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

386-Nolu Karar: İlçemizde uluslararası organizasyonlarda dereceye giren sporcu esnaf ve vatandaşların neler yapılabileceği hakkındaki Önerge Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

387-Nolu Karar: Engelli vatandaşlarımızın ilçemiz de yaşadığı sorunların araştırılması hakkındaki Önerge Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

388-Nolu Karar: Halkımızın Belediyemizden talep ve önerilerinin araştırılması hakkındaki Önerge Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

389-Nolu Karar: Esnaf ve tüketicilerinin sorun ve önerilerinin araştırılması hakkındaki Önerge AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

390-Nolu Karar: Toplumda Alzheimer ve demans hastalığı konusunda bilinç oluşturulması hakkındaki Önerge  Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

391-Nolu Karar Çöp konteynırlarının hijyen ve çevre temizliği açısından ilaçlanıp ilaçlanmadığı hakkındaki Önerge Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

392-Nolu Karar: Konut ve işyeri sahibi mükelleflerimizin bilgilendirilmeleri hakkındaki Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

393-Nolu Karar: Gıda işi ile uğraşan esnaflarımızla halkımızın sağlığını ilgilendiren konularda Zabıta Müdürlüğünce herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığı hakkındaki Önerge Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

394-Nolu Karar: Tenis sporunun yaygın hale getirilmesi ve gençlerin bu spora teşvik edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Önerge Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

395-Nolu Karar: Uygun bir Pazar yerinde ayda bir gün engelli vatandaşlarımızın el emeği sanatsal ürünlerini halkla paylaşacağı “Engelsiz Gün” olarak organize edilmesi hakkındaki Önerge Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

396-Nolu Karar: Engelli vatandaşlarımıza düzenli sağlık taramalarının yapılıp yapılmadığı hakkındaki Önerge Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

397-Nolu Karar: İlçemiz Horuz mahallesinde ikamet eden tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin sorunlarının araştırılması hakkındaki Önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

398-Nolu Karar: Devlet tiyatroları ile iletişime geçilerek 2019 yılında sergileyecek olan oyunlarının bir kısmının ilçemizde yapılması için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

399-Nolu Karar: Apalı Mahallemizin alt yapı sorunlarının araştırılması hakkındaki Önerge Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 06.11.2018 Tarihinde 2.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

 

400-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Eyyübiye İlçesi, Hancığaz (Beyazyaprak) Mahallesi 633 nolu parselde Uygulama İmar Planı konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

401-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 3883 Ada 7 Nolu Parselde Uygulama İmar Planı  konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

402-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Hayati Harrani Mahallesi 4750 nolu ada 7 nolu parselde Uygulama İmar Planı Değişikliği  konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

403-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Yenice Mahallesinin 5048.Sokaktan 2'ye ayrılarak Yeni bir Mahalle kurulması konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 07.11.2018 Tarihinde 3.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

 

404-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Karahisar Mahallesine bağlı Başaklı Sokağın Karahisar Mahallesinden ayrılıp Bakırtaş Mahallesine bağlanması konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

405-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Bildim Mahallesine bağlı 20 km mesafede olan yerin ayrılarak Yeni bir Mahalle kurulması konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

406-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinin imar sınırlarının Karaköprü İlçesi Küçükalanlı ve Yoğunburç Mahalleleri içerisinde kalan kısmının Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Koçören Mahalle sınırlarına dahil edilmesi konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

407-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 2019 Yılı Vergi Ücretlerinin Belirlenmesi konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 08.11.2018 Tarihinde 4.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

 

408-Nolu Karar:AR-GE Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

409-Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

410-Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi

 

411-Nolu Karar: İnsan Hakları ve Halka İlişkiler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

412-Nolu Karar: Tarım ve Hayvancılık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

413-Nolu Karar: Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyon ve Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

414-Nolu Karar: Sosyal Hizmetler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 09.11.2018 Tarihinde 5.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

 

415-Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

416-Nolu Karar: Kültür ve Turizm Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

417-Nolu Karar: Medya Tanıtım Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

418-Nolu Karar: Eğitim Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

419-Nolu Karar: Yaşlılar ve Engelliler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

420-Nolu Karar: Yaşlılar ve Engelliler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

421-Nolu Karar: Enerji Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

422-Nolu Karar:Kentsel Estetik Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.