2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 03.09.2018 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

312-Nolu Karar: İlçemizde engelli ev hanımlarının sosyal ve ekonomik hayata katılmalarına yardımcı olmak için projeler hazırlanması hakkındaki Önerge  Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

313-Nolu Karar: İlçemiz vatandaşlarına yönelik tüketici olarak haklarının neler olduğu hususunda bilgilendirme çalışması yapılması hakkındaki Önerge  Plan ve Bütçe ve İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonlarına havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

314-Nolu Karar: İlçemizde bulunan vatandaşlara yönelik olarak kadın erkek eşitliğini hukuksal bağlamda gerekse sosyal bağlamda benimseten ve teşvik eden her türlü yazılı ve görsel çalışmaların yapılması hakkındaki Önerge  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

315-Nolu Karar: İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza düzenli sağlık taramalarının yapılıp yapılmadığı hakkındaki Önerge Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

316-Nolu Karar: Belediyemiz sınırları içerisinde restoran, lokanta, kafeterya gibi işletmelerde kadın dostu işletme logosu verilmesi hakkındaki Önerge  Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

317-Nolu Karar: Çocuklarımızı ihmal ve istismar risklerine karşı korumak için gerekli çalışmalar yapılması hakkındaki Önerge Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

318-Nolu Karar: Osmanlı Mahallesi El Emin Camii İmam Gazeli İlim medresesi için mefruşat (Halı). Döşenmesi hakkındaki Önerge Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

319-Nolu Karar: İlçemizde kurallara uyan esnaflarımıza diğer esnafları da teşvik etmek amacıyla belediyemiz tarafından bir ödül veya belge verilip verilmediği Önerge  Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

320-Nolu Karar: Belediyemiz ilgili müdürlüklerinin çalışma konuları ile ilgili personelin mevzuat ve yazılım konusunda kişisel ve teknik gelişimini sağlamak amacıyla araştırma yapılması hakkındaki Önerge  Eğitim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

321-Nolu Karar: Yaz aylarında manav reyonlarının ve süpermarketlerin dışına taşan işletmelerin hijyen açısından denetlenmesi hakkındaki Önerge  AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

322-Nolu Karar: Kardeş Belediyemiz ile Belediyemiz arasında Turizm konusunda çeşitli çalışmalar yapılması hakkında hakkındaki Önerge  Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

323-Nolu Karar: Otopark ihtiyacı olan bölgelerde atıl bulunan varsa belediyemiz arsalarının otopark olarak işletilmesinin mümkün olup olmadığının araştırılması hakkındaki Önerge  Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

324-Nolu Karar: İlçemizde çocukların ve gençlerin tiyatro kültürünü geliştirmek amacıyla ücretsiz tiyatro etkinlikleri düzenlenmesi hakkındaki Önerge Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 04.09.2018 Tarihinde 2.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

325-Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi

326-Nolu Karar: Plan ve Bütçe Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi

327-Nolu Karar: İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi

328-Nolu Karar: Tarım ve Hayvancılık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi

329-Nolu Karar: Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi

330-Nolu Karar: Sosyal Hizmetler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 05.09.2018 Tarihinde 3.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

 

331-Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

332-Nolu Karar: Kültür ve Turizm Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

333-Nolu Karar: Medya Tanıtım Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

334-Nolu Karar: Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler ve Kentsel Estetik Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

335-Nolu Karar: Enerji Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

336-Nolu Karar: AR-GE Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

337-Nolu Karar: AR-GE Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak (Hedibe Ötünç DURSUN ’un) 1 RED oyuna karşılık OY ÇOĞLUĞU ile kabul edildi.

 

338-Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.