2018 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ


T.C
EYYÜBİYE BELEDİYESİ MECLİSİ
2018 YILI EKİM AYI TOPLANTISI


TOPLANTI TARİHİ 01.10.2018
OTURUM 1
TOPLANTI YERİ SGK BİNASI MECLİS SALONU
 

MECLİS GÜNDEMİ


1. 2019 Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Biriminin Teklifi.

2. 2019 Yılına Ait Bütçe Tasarısı Mali Hizmetler Müdürlüğünün Teklifi

3. Şanlıurfa Turizm Geliştirme A.Ş Hakkında Özel Kalem Müdürlüğü Dış İlişkiler Biriminin Teklifi.

4. 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Proje Başvusunun yapılması ve imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Sayın Mehmet EKİNCİ'ye verilmesine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğü Dış İlişkiler Biriminin Teklifi.

5. Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 4171 Ada-37-38-39-40 ve 41 nolu parseller ile aynı mahalle 4155 adanın tamamı tevhit işlemleri yapıldıktan sonra satış iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teklifi.

6. Kadıkendi Mahallesi 113 Ada 4 Nolu Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkında Plan ve Proje Müdürlüğünün Teklifi.

7. Komisyon Raporları 

Adres: Paşabağı Mahallesi Adalet Cd. No:7, 63040 Eyyübiye / Şanlıurfa 
Telefon: 0 414 315 1 415 – Yazı İşleri Müd. Dahili : 2040 - 41 - Faks: 0 414 312 66 85 
E-Posta: yaziisleri@eyyubiye.bel.tr - ismail.kaya@eyyubiye.bel.tr - Web: www.eyyubiye.bel.tr