2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 06.08.2018 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

270-Nolu Karar: Eğitim ve öğretim okullarının sezonu başlamadan ne tür sağlık hizmetlerinin yapılabilirliğinin araştırılması hakkındaki Önerge  Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

271-Nolu Karar: Sultantepe Mahallemizin tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin sorunlarının araştırılması hakkındaki Önerge  Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

272-Nolu Karar: İlçemizde yaşayan mağdur durumdaki dezavantajlı Ailelerin Problemleri  hakkındaki Önerge  Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

273-Nolu Karar: Madde bağımlılığı hakkındaki Önerge Madde Bağımlılarıyla Mücadele  Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

274-Nolu Karar: Uluslararası toplum ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin artması hakkındaki Önerge  Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

275-Nolu Karar: Engelli yurttaşlarımızın hayatlarının kolaylaştırılması  hakkındaki Önerge Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyonuna ve Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

276-Nolu Karar: Mülteciler için Türkçe kursu açılması hakkındaki AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

277-Nolu Karar: Organ Bağışı hakkındaki Önerge  Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

278-Nolu Karar: Eğitim gören engelli öğrencilerin sportif faaliyetlerden yararlanması hakkındaki Önerge  Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

279-Nolu Karar: Aile içi şiddetin nedenlerinin ve boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemler hakkındaki Önerge  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

280-Nolu Karar: Gıda satışı yapılan yerlerde sağlık ve hijyen koşullarına uyulup uyulmadığını araştırıp, toplumun bilgilendirilmesini hakkındaki Önerge  İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler  Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

281-Nolu Karar: İş kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi hakkındaki Önerge  Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

282-Nolu Karar: Tarihsel ve Kültürel varlıklarımızın tanıtılması amacı ile ilgili sivil toplum kuruluşları ile koordineli olarak yapılabileceklerimiz hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

283-Nolu Karar: İlçemizde çevre kirliliğinin önlenmesi hakkındaki Önerge Enerji Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

284-Nolu Karar: İlçemizde yaşayan çocukların ve gençlerin yaz tatilinde yapacağı kültürel faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Önerge Enerji Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

285-Nolu Karar:İlçemiz sınırları içerisinde engelli vatandaşlarımızın spor yapabilmeleri için gerekli alanların olup olmadığının araştırılması hakkındaki Önerge Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

286-Nolu Karar: Kurbanlık hayvan besleyen yetiştiricilerimizin sorunlarının araştırılması hakkındaki Önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 07.08.2018 Tarihinde 2.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

287-Nolu Karar: Özel Kalem Müdürlüğü Dış İlişkiler Biriminin teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; UCLG-MEWA Turizm Komitesi aracılığı ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde UCLGMEWA Turizm Komitesi Dönem Başkanı olan Belediyemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen UCLG-MEWA Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Forumu’na yerli ve yabancı birçok katılımcı iştirak etmiştir. Bu katılımcılar arasında yer alan El-Halil Belediyesi (Hebron) ile Belediyemiz arasında geçen ikili görüşmeler sonucunda karşılıklı sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer konularda işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Belediyeler arasında “Kardeş Belediye” uygulaması5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi ve 74. Maddesi uyarınca El Halil (Hebron) Belediyesi ile “Kardeş Belediye Uygulaması” iş ve İşlemlerinin başlatılması ve bu işbirliği protokolünün imzalama yetkisinin Belediye Başkanımız Mehmet EKİNCİ’ ye verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

288-Nolu Karar: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün  teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; İşbirliği Protokolü Talebi konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Eğitim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 08.08.2018 Tarihinde 3.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

289-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Kadıkendi Mahallesi 435, 431, 395 ve 348'deki Parsellerde kayıtlı alan üzerinde Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

290-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Fırınlar konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 09.08.2018 Tarihinde 4.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

291-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Direkli Mahallesine bağlı 1669 sokağın Güneyi (park dahil) ve Huzur Sokağı arasındaki alanın yeni bir (Çobantepe) Mahalle olarak kurulması konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

292-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;  Akçamescit Mahallesi 219 Ada 1 Nolu Parselin İmar Planında dini tesis olarak ayrılan Haliliye Kültür ve İlim Vakfına tahsis edilen taşınmazın tahsisinin kaldırılması konusunun AR-GE Komisyonuna havale edilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

293-Nolu Karar: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Arakan'da Konut Yapılması konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 10.08.2018 Tarihinde 5.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

294-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Altın Mahallesi 103 nolu ada 7 nolu parsel Uygulama İmar Planı Teklifi oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak (Şükrü CENGİZ ve H.Ötünç DURSUN)'un 2(iki) RED oyuna karşılık OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

 

295-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Hancığaz (Beyazyaprak)  Mahallesi 471 nolu parsel Uygulama İmar Planı Teklifi oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak (Şükrü CENGİZ ve H.Ötünç DURSUN)'un 2(iki) RED oyuna karşılık OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

                                                                 

296-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Çalışkanlar Mahallesi 312 ve 313 nolu parsel Uygulama İmar Planı Teklifi oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak (Şükrü CENGİZ ve H.Ötünç DURSUN)'un 2(iki) RED oyuna karşılık OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

 

                                                                 

297-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Kadıkendi Mahallesi 435,431,395 ve 348 nolu parsel Uygulama İmar Planı Teklifi oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak (Şükrü CENGİZ ve H.Ötünç DURSUN)'un 2(iki) RED oyuna karşılık OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

 

298-Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

299-Nolu Karar: Plan ve Bütçe Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

300-Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

301-Nolu Karar: İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

302-Nolu Karar: Tarım ve Hayvancılık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

303-Nolu Karar: Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

304-Nolu Karar: Sosyal Hizmetler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

305-Nolu Karar: Çevre ve Sağlık ve Kentsel Estetik Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

306-Nolu Karar:Kültür ve Turizm Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

307-Nolu Karar:Medya Tanıtım Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

308-Nolu Karar: Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

309-Nolu Karar: Enerji Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

310-Nolu Karar: Eğitim ve Yaşlılar ve Engelliler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

311-Nolu Karar: AR-GE Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.