2018 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 02.07.2018 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

232-Nolu Karar: Çevre kirliliğine sebep olan ve izinsiz olarak kamuya ait alanlarda kurulan tabelaların denetlenerek uygunsuz olanlar hakkında işlem yapılması hakkındaki Önerge  Kentsel Estetik ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

233-Nolu Karar: Yaz okullarının açılması hakkındaki Önerge  Eğitim ve Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

234-Nolu Karar: Yaşlılar ve engelli bakımında uzmanlaşacak eleman yetiştirmek amacıyla çalışma yapılması hakkındaki Önerge  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

235-Nolu Karar: Yaşlılar ve engellilerin hayata tutunabilmesi için evlerinde psikolojik destek ve rehabilite hizmeti sunulması hakkındaki Önerge  AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

236-Nolu Karar: Sporu sevdirmek, spor yapma olanakları yaratmak ve sporu bir yaşam biçimi haline dönüştürmek amacıyla çalışma yapılması hakkındaki Önerge  Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

237-Nolu Karar: Engelli bireylere ve ailelerine psikolojik destek vermek ve sorunlarına göre çözüm üretecek çalışma grupları oluşturulması hakkındaki Önerge  İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

238-Nolu Karar: Afetler konusunda bilinçli toplum yaratmak için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Önerge  Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

239-Nolu Karar: Engelli çocuk, engelli çocuk anneleri ve kardeşlerine bakım ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi hakkındaki Önerge  Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

240-Nolu Karar: İlçemizdeki esnafın değişen mevzuat hakkında bilgilendirilmeleri için broşür ve ilanlar dağıtılması hakkındaki Önerge  Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

241-Nolu Karar: Sporun, hareketin, sağlıklı beslenmenin önemi engelli/engelsiz tüm çocuklara ailelere tüm hemşerilerimize anlatılması hakkındaki Önerge  Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

242-Nolu Karar: Mevsimsel değişiklerden dolayı oluşan alerjik hastalık ve böcek sokmalarıyla ilgili halkı bilinçlendirme çalışması yapılması hakkındaki Önerge  Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

243-Nolu Karar: Yaz tatilinde çocuklarımızın eğitimlerinin devam etmesi için kültürel ve spor içerikli etkinlikler yapılması hakkındaki Önerge  Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

244-Nolu Karar: Halk Eğitim Merkezi ile birlikte meslek edindirme kursları (aşçılık, kuaförlük ve kaynakçılık) açılması hakkındaki Önerge Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

245-Nolu Karar: 2018 yılında esnaflarımıza kötü günlerinde onlara nasıl yardımcı olacağımızı göstermek için gerekli programlar düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yapılması hakkındaki Önerge Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

246-Nolu Karar Kalp sağlığı hakkında ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi hakkındaki Önerge Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

247-Nolu Karar İlçemiz sınırları içerisinde bulunan boş arazilerde çevre kirliliğinin önlenmesi hakkındaki Önerge AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

248-Nolu Karar Eyyübiye Belediyesi Meclis üyelerimizin Temmuz veya Ağustos aylarında Karadeniz bölgesinde Meclis üyeleri ile birlikte teknik açıdan inceleme ve araştırma yapılması hakkındaki Önerge AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

249-Nolu Karar: Meclis üyeleri tarafından verilen dilekçe oy birliği ile gündeme alınarak, dilekçeler üzerine yapılan görüşmeler sonucu; AK parti gurubu adına söz alan Ahmet Haşim İNAN boşalan ihtisas komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna Abdülkerim DÖRTKARDEŞ’ i önerdi. Önerilen teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

250-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Karaali Mahallesine bağlı Karakuş ve Üçevler sokaklarının aşırı nüfus yoğunluğundan yeni bir mahallenin kurulması talebinin daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

251-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; İlimiz Eyyübiye İlçesi Karakoyunlu Mahallesinde bulunan Piazza AVM' nin kuzey Batısındaki Belediyemize ait olan organik semt pazarının Turkuaz A.Ş.' ye işletme ve idarenin 10 (On) yıllığına devri için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendinde ''Taşınmaz mal alımına satımına takasına tahsisine tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına 3(üç) yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 (Otuz) yılı geçmemesi kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek'' denildiğinden Turkuaz A.Ş.' ye devrine  ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

252-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; İlimiz Eyyübiye İlçesinde bulunan uhdemizde bulunan Tılfındır parkının bir kısmı kültürel, sosyal işlerde ve tesis olarak kullanılmak üzere Turkuaz A.Ş' ye işletme ve idaresinin 10 (on) yıllığına devri için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendine ''Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek'' denildiğinden Turkuaz A.Ş.' ye devrine  ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

253-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;  İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice (Asya) Mahallesi 5927 ada 3 nolu parselde bulunan Eyyübiye Devlet Hastanesinin yanındaki Belediyemize ait olan misafirhane' nin Turkuaz A.Ş'ye işletme ve idaresinin 10 (on) yıllığına devri için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendine ''Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek'' denildiğinden Turkuaz A.Ş.' ye devrine  ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

254-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;  Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Ambartepe Mahallesi daha evvel Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olmadan önce yerin Gültepe mezrası olduğu Ancak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra mezra isminin görülmediği, buna esas mevcut mezraya Mehmetlitepe sokağı isminin verilmesi talep edilmektedir.

6360 sayılı Kanunun Çeşitli Hükümler Başlıklı 7 maddesinin g ) bendi gereğince Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.” denildiğinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde olduğundan Sokak ismi verilmesi’ ne ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile RED edildi.

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 03.07.2018 Tarihinde 2.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

255-Nolu Karar:AR-GE ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

256-Nolu Karar: Plan ve Bütçe Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

257-Nolu Karar: Gençlik ve Spor ve Yaşlılar ve Engelliler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 04.07.2018 Tarihinde 3.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

258-Nolu Karar: İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

259-Nolu Karar: Tarım ve Hayvancılık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

260-Nolu Karar: Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

261-Nolu Karar: Sosyal Hizmetler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 05.07.2018 Tarihinde 4.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

 

262-Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

263-Nolu Karar: Kültür ve Turizm Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

264-Nolu Karar: Medya ve Tanıtım Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 06.07.2018 Tarihinde 5.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

265-Nolu Karar: Kentsel Estetik ve Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

266-Nolu Karar: Enerji Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

267-Nolu Karar: AR-GE Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

268-Nolu Karar: Eğitim Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

269-Nolu Karar: İlçemiz Karaali Mahallesine bağlı Karakuş ve Üçevler sokakları sakinlerinin talepleri doğrultusunda Karaali  Mahallesinin, iki ayrı mahalleye bölünerek oluşturulan mahallelerin adlarının; "KARAALİ" ve "KARAKUŞ" olmak üzere ayrılması oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.