2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan Vekili Ahmet SAMBUR Başkanlığında 04.06.2018 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

197-Nolu Karar: İlçemizdeki çocuklarımızın zamanlarını geçirebilmeleri için ne tür sosyal etkinliklerin yapılabilirliğinin araştırılması hakkındaki Önerge  Eğitim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

198-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışmaları hakkında ilçe halkımızı bilgilendirme hakkındaki Önerge  Kentsel Estetik ve Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

199-Nolu Karar: Güneş çarpması, güneş yanıkları ve güneşten korunma konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi hakkındaki Önerge  Enerji Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

200-Nolu Karar: İlçemizdeki berber ve kuaförlerin kullandıkları malzemelerin özelliklede havluların, jiletlerin, makasların, menikür ve pedikür aletlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı hakkındaki Önerge  AR-GE ve  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

201-Nolu Karar: Sosyal Platform oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması hakkındaki Önerge  Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

202-Nolu Karar: Tüketici bilgilendirme çalışmaları yapılması hakkındaki Önerge  İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

203-Nolu Karar: İlçemiz gençlerini tehdit eden zararlı alışkanlıklarla mücadele yöntemlerinin araştırılması hakkındaki Önerge  Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

204-Nolu Karar: Tasarruf bilincini yerel düzeyde yaymak amacıyla bir proje hazırlanması hakkındaki Önerge  Enerji Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

205-Nolu Karar: Eyyübiye İlçesinin iç ve dış turizme açılmasını sağlamak amacı ile neler yapılacağı hakkındaki Önerge  Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

206-Nolu Karar: Engelli bireylerin topluma kazandırılması hakkındaki Önerge  Gençlik ve Spor Komisyonu ve Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

207-Nolu Karar: Yaşlılar ve engelliler için evde bakım sağlık hizmetlerinin araştırılması hakkındaki Önerge  Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

208-Nolu Karar: İlçemiz Turizmine katkı sağlayacak etkenlerin araştırılması hakkındaki Önerge  Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

209-Nolu Karar: Sosyal bağların güçlenmesi amacı ile gençlerimizin ve yaşlılarımızın katılacağı etkinlikler düzenlenmesi hakkındaki Önerge Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

210-Nolu Karar: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Muradiye Mahallesi Osmanlı Caddesi eski hayvan pazarı yerine yapılan yeni park alanına Eyyüp Cenap GÜLPINAR isminin verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

211-Nolu Karar: Meclis üyeleri tarafından verilen dilekçe oy birliği ile gündeme alınarak, dilekçeler üzerine yapılan görüşmeler sonucu; AK parti grubu adına söz alan Ahmet Haşim İNAN boşalan ihtisas komisyonları üyeliklerine Kalan süreyi tamamlamak üzere Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna Ahmet BAŞGÖK’ ün Yaşlılar ve Engelliler Komisyonu ve İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonuna Emine AVDAN’ ın Gençlik ve Spor Komisyonun Abdulkerim DÖRTKARDEŞ’ i önerdi. Önerilen teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

212-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Çalışkanlar Mahallesi 312 ve 313 nolu parsel uygulama imar planı konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

213-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Altın Mahallesi 103 nolu ada 7 nolu parsel uygulama imar planı konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

214-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Kendirci Mahallesi 98 nolu ada 12 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliği, oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

 

215-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Kendirci Mahallesi 200 nolu ada 28 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliği, oylanarak OY BİRLİĞİ ile reddedilmiştir.

 

216-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Yenice Mahallesi 5414 nolu ada 1 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar planı Değişikliği, oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

 

217-Nolu Karar: AR-GE Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

218-Nolu Karar: Plan ve Bütçe Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

219-Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

220-Nolu Karar: İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

221-Nolu Karar: Yaşlılar ve Engelliler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

222-Nolu Karar: Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

223-Nolu Karar: Sosyal Hizmetler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

224-Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

225-Nolu Karar: Kültür ve Turizm Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

226-Nolu Karar: Medya Tanıtım Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

227-Nolu Karar: Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

228-Nolu Karar: Tarım ve Hayvancılık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

229-Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

230-Nolu Karar: Kentsel Estetik Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

231-Nolu Karar: Eğitim Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.