2018 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi, Meclis 2.Başkan V. Mustafa KORKMAZ Başkanlığında 07.05.2018 Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

 

157-Nolu Karar: Çocuklarımızda trafik bilinci ve eğitimi için neler yapılabileceğinin araştırılması hakkındaki Önerge  Eğitim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

158-Nolu Karar: İlçemizde görüntü kirliliğine sebebiyet veren sorunların araştırılması hakkındaki Önerge  Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

159-Nolu Karar: İlçemiz Esnafları ile tüketicilerin beklenti ve sorunlarının araştırılması hakkındaki Önerge  Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

160-Nolu Karar: İlçemizde şiddete maruz kalan kadınların başvuracağı merciler ve kanuni hakları konusunda bilgilendirilmesi hakkındaki Önerge  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile  Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

161-Nolu Karar: Mükelleflerin bilinçlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılması hakkındaki Önerge  Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

162-Nolu Karar: İnşaatlar da çalışan işçilerin, çalışma koşullarının araştırılması hakkındaki Önerge  İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

163-Nolu Karar: Uyuşturucu madde ve alkol kullanımı konusunda uyuşturucu ve alkolün zararları hakkındaki Önerge  Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

164-Nolu Karar: Meyve yetiştiriciliğiyle ile uğraşan üreticilere organik tarım konusunda teşvik edilmesi hakkındaki Önerge  Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

165-Nolu Karar: Belediyemiz tarafından düzenlenen yaz aylarına yönelik sosyal etkinlikler hakkındaki Önerge  Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

166-Nolu Karar: Engelliler ile ailelerine yaz aktiviteleri düzenlenmesi hakkındaki Önerge  Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

167-Nolu Karar: İlçemizde bulunan ekmek fırınlarının hijyen ve temizlik kurallarına uygunluğunun araştırılması hakkındaki Önerge  Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

168-Nolu Karar: Amatör Spor Kulüplerine, belediyemizce malzeme yardımı yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Önerge  Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

169-Nolu Karar: Konut ve işyerlerinde tüketilemeyen bayat ekmek ve unlu mamullerin toplanacağı bayat ekmek konteynırına konulması hakkındaki Önerge AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

170-Nolu Karar: İlçemizde naylon poşetler yerine doğal kağıt torbaların kullanılmasını teşvik etmek amacıyla çalışma yapılması hakkındaki Önerge Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

171-Nolu Karar: İlçemizdeki yaban hayatının zenginleştirilmesi ve var olan yaban hayvanlarının korunması hakkındaki Önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

172-Nolu Karar: Kullanılmayan ev eşyalarının toplanılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hakkındaki Önerge Medya Tanıtım ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

173-Nolu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Yapılan gizli oy ve açık tasnif sonucunda 25 oyun 21 sini alan Ahmet SAMBUR kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclisi 1. inci Başkan vekili Üyeliğine seçildi.

 

174-Nolu Karar: Meclis üyeleri tarafından verilen dilekçe oy birliği ile gündeme alınarak, dilekçeler üzerine yapılan görüşmeler sonucu; istifalar sonucu boşalan ihtisas komisyonları üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere Enerji Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna Levent ÇELİK’ in İmar ve Bayındırlık komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonuna Sait KAYA’ nın ve Madde Bağımlarıyla Mücadele Komisyonu, Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyonu ve Eğitim Komisyonuna Ahmet AKBAŞ’ ı önerdi. Önerilen  teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

175-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Batıkent Mahallesi Yeşil Alan Projesi Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A. Ş den kredi kullanılmasına ve kredi işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı MEHMET EKİNCİ' ye yetki verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

176-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; İller Bankası A. Ş den kredi kullanılması krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı MEHMET EKİNCİ' nin yetkilendirilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

Eyyübiye Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 08.05.2018 Tarihinde 2.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

177-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Beyşakası Mahallesi, 4942 ada 3 nolu parsel uygulama imar planı konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

178-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Zeynep Mahallesi 113 nolu ada 6 nolu parsel uygulama imar planı konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

179-Nolu Karar: İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından " GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı " kapsamında Dış İlişkiler Birimimiz tarafından TRC2/15/GAPODZ-02/0001 referans numaralı " Organik Ürün Semt Pazarı" projesi ödenek tahsisi suretiyle yaptırılmış ve tamamlanmıştır. Proje kapsamında 12 adet büfe tarzında yapılan pazarda, organik ve yerel ürünlerin satışı, kadın ve kızlarımızın el ürünlerinin teşhir, tanıtım ve satış faaliyetleri ile eğitim desteği sağlamak amaçlanmaktadır. Bu nedenle mevcut pazarın kiralama koşuluyla işletme ve idaresinin Turkuaz A.Ş.' ye devri için Belediye Encümeninin yetkilendirilmesi oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 09.05.2018 Tarihinde 3.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

180-Nolu Karar: Plan ve Proje Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;  Kendirci Mahallesi 98 nolu ada 12 nolu parsel uygulama imar planı konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

181-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesine göre Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçe Gider ve Gelir Kesin Hesap Cetveli Müdürlük bazında okunup oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

Eyyübiye Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 10.05.2018 Tarihinde 4.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

182-Nolu Karar: Yaşlılar ve Engelliler ve AR-GE Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

183-Nolu Karar: Plan ve Bütçe ve Medya Tanıtım Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

184-Nolu Karar: Tarım ve Hayvancılık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

185-Nolu Karar: Eğitim Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan V. Ahmet SAMBUR Başkanlığında 11.05.2018 Tarihinde 5.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

186-Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

187-Nolu Karar: İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

188-Nolu Karar:  Sosyal Hizmetler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

189-Nolu Karar:  Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

190-Nolu Karar: Enerji ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.    

 

191-Nolu Karar:  Kentsel Estetik Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

                                                                                                          

192-Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

193-Nolu Karar: Kültür ve Turizm Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

194-Nolu Karar: Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

195-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Akçamescit Mahallesi 356 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar planı Değişikliği, oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

 

196-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Kendirci Mahallesi 98 nolu ada 19 ve 20 nolu parsellerde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış olan Uygulama İmar planı Değişikliği, oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.