2018 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ


Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkan V.Bilal TEKATLI Başkanlığında 02.04.2018     Tarihinde 1.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

 

113-Nolu Karar: Eyyübiye bölgesindeki okullarda ne kadar Suriyeli çocuk okuyor araştırılıp ve okul ihtiyaçlarının belirlenmesi hakkındaki Önerge  Eğitim Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

114-Nolu Karar: İlçemizdeki Binaların dış cephelerinde kullanılan sağlıksız plastik malzemelerin yerine sağlıklı taşyünü ile kaplanması için bir çalışma yapılması hakkındaki Önerge  Kentsel Estetik Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

115-Nolu Karar: Haleplibahçe mahallesinin alt ve üstyapıyla ilgili sorunlarının araştırılması  hakkındaki Önerge  Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

116-Nolu Karar: İstihdamı desteklemek amacıyla meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi ve hayata geçirilmesi hakkındaki Önerge  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile ve Enerji Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

117-Nolu Karar: Tarihi evlerin envanterleri çıkarılarak tanıtımının yapılması hakkındaki Önerge  Plan ve Bütçe ve Medya Tanıtım Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

118-Nolu Karar: Belediyemiz personeline İş Sağlığı ve Güvenliği konulu seminerler verilmesi hakkındaki Önerge  İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

119-Nolu Karar: Uyuşturucu madde bağımlılığına karşı nasıl mücadele hakkındaki Önerge  Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

120-Nolu Karar: Tek tek dağlarında bulunan Mahallelerimizdeki tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin sorunlarının araştırılması hakkındaki Önerge  Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

121-Nolu Karar: İlçemizi tanıtmak iç ve dış turizm açılmasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmesi hakkındaki Önerge  Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

122-Nolu Karar: İlçemizde sosyal bağların güçlenmesi amacıyla gençlerimizin ve yaşlılarımızın katılacağı etkinlikler düzenlenmesini hakkındaki Önerge  Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

123-Nolu Karar: Belediyemiz bünyesinde öncelikle personelin ve Belediye meclis üyelerimizin katılımıyla kan bağışı kampanyasının düzenlenmesini hakkındaki Önerge  Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

124-Nolu Karar: Bahar aylarının yaklaşmasıyla çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik sosyal aktivitelerin yapılabileceğinin araştırılması hakkındaki Önerge  Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

125-Nolu Karar: 15 Mayıs Anneler günü olması ilçemizde ne gibi ne tür çalışmaların yapılabilirliğinin araştırılmasını hakkındaki Önerge  Yaşlılar ve Engelliler ve AR-GE Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkan V.Bilal TEKATLI Başkanlığında 03.04.2018 Tarihinde 2.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

126-Nolu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Yapılan gizli oy ve açık tasnif sonucunda 27 oyun 18'ini alan Abdulkadir AKBAŞ 15'ini alan Mustafa TEPE ve 11’ ini alan Hasan BATAN Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçildiler.

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkan V.Bilal TEKATLI Başkanlığında 04.04.2018 Tarihinde 3.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

127-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Hayati Harrani Mahallesinde tapulamasına kayıtlı 5727 ada 8 nolu parsel 120.89 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

128-Nolu Karar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; İbrahim KUBAT'ın ilgi sayılı dilekçede Belediyemize olan borcunu ödeyemediğinden adında bulunan Şanlıurfa İli Yenice Mahallesi 4139 Ada 22 ve 23 nolu taşınmazlarla borcunun yerine Belediyemizle takas yapmayı talep etmektedir. Taşınmazın Takası için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ  ile kabul edildi.

 

129-Nolu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Denetim Komisyonunda görev alan Mehmet BALCI'ya ödenecek günlük ödeme ücretinin belirlenmesi konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

130-Nolu Karar: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Suriye'de iç savaş nedeniyle mağdur düşmüş insanlara yardım toplanılması konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

131-Nolu Karar: Özel Kalem Müdürlüğü Dış İlişkiler Birimi teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin Belediye Meclisinden Geçirilmesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

132-Nolu Karar: Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; İhtisas Komisyonlarının oluşturulması hk;Meclis Çalışma Yönetmeliğinin "OYLAMA USULLERİ"başlıklı 13/b maddesi gereğince 1(bir) yılı geçmemek üzere OY BİRLİĞİ ile seçildiler.

BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU

1

Levend ÇELİK

2

Bilal TEKATLI

3

Handan KARATAŞ

4

Hüseyin YILDIRIM

5

Mehmet SEL

 

ENERJİ KOMİSYONU

1

Sinan YAVUZ

2

Sait KAYA

3

Gülsüm Sobay MERCAN

4

Mehmet İlhami GÜNBEĞİ

5

Mehmet AKSOY

 

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU

1

Yusuf MERT  

2

Ahmet Haşim İNAN

3

Mustafa TEPE

4

Hümeyit BİLBAY

5

Mehmet Emin MİZAN

 

EMLAK İSTİMLAK ALTYAPI YENİ YERLEŞİMLER KOMİSYONU

1

İsmail DEMİRBAŞ

2

Ahmet Haşim İNAN

3

Yusuf AKTAŞOĞLU

4

Mahmut ÇADIRCI

5

Mehmet ATAŞ

 

AR-GE KOMİSYONU

1

Yusuf MERT

2

Abdulkadir AKBAŞ

3

Mustafa KORKMAZ

4

Hümeyit BİLBAY

5

Mehmet Emin MİZAN

 

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE AİLE KOMİSYONU

1

Levend ÇELİK

2

Bilal TEKATLI

3

Handan KARATAŞ

4

Hüseyin YILDIRIM

5

Mehmet SEL

 

YAŞLILAR VE ENGELLİLER KOMİSYONU

1

Ahmet BAŞGÖK

2

Ali Rıza ŞENBAHAR

3

Ahmet TOPRAK

4

Feride Yudum KILIÇOĞLU

5

Mustafa TEPE

 

KENTSEL ESTETİK KOMİSYONU

1

Ahmet SAMBUR

2

Hedibe Ötünç DURSUN

3

Mehmet Salih UĞUR

4

Hasan BATAN

5

İbrahim GÖKTAŞ

 

 

 

MADDE BAĞIMLILARIYLA MÜCADELE KOMİSYONU

1

İsmail DEMİRBAŞ

2

Ahmet Haşim İNAN

3

Yusuf AKTAŞOĞLU

4

Mahmut ÇADIRCI

5

Mehmet ATAŞ

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU

1

Yusuf MERT

2

Hasan BATAN

3

Mustafa TEPE

4

Hümeyit BİLBAY

5

Mehmet Emin MİZAN   

 

SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU

1

Sinan YAVUZ

2

Sait KAYA

3

Gülsüm Sobay MERCAN

4

Mehmet İlhami GÜNBEĞİ

5

Mehmet AKSOY

 

MEDYA TANITIM KOMİSYONU

1

Ahmet SAMBUR

2

Şükrü CENGİZ

3

Mehmet Salih UĞUR

4

Mustafa KORKMAZ

5

İbrahim GÖKTAŞ

 

 

 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

1

Sinan YAVUZ

2

Sait KAYA

3

Gülsüm Sobay MERCAN

4

Mehmet İlhami GÜNBEĞİ

5

Mehmet AKSOY

 

KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYONU

1

Ahmet SAMBUR

2

Abdulkadir AKBAŞ

3

Mehmet Salih UĞUR

4

Mustafa KORKMAZ

5

İbrahim GÖKTAŞ

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

1

Ahmet BAŞGÖK

2

Ali Rıza ŞENBAHAR

3

Ahmet TOPRAK

4

Feride Yudum KILIÇOĞLU 

5

Mustafa FİDANOĞLU

 

EĞİTİM KOMİSYONU

1

İsmail DEMİRBAŞ

2

Mehmet ATAŞ

3

Yusuf AKTAŞOĞLU

4

Mahmut ÇADIRCI

5

Mustafa FİDANOĞLU

 

 

 

İNSAN HAKLARI VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

1

Ahmet BAŞGÖK

2

Ali Rıza ŞENBAHAR

3

Ahmet TOPRAK

4

Feride Yudum KILIÇOĞLU 

5

Mustafa FİDANOĞLU

 

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi,  Meclis 1.Başkan Vekili Handan KARATAŞ Başkanlığında 05.04.2018 Tarihinde 4.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

133-Nolu Karar: Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; Mini Kepçe (Kazıcı Yükleyici) Alımı Konusunun daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ilişkin teklif oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

134-Nolu Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı üzerinde yapılan görüşmeler sonucu; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.Maddesi gereğince ekte sunulan Belediyemiz Birimlerinin yapmış olduğu 2017 yılı faaliyet raporu oylanarak (Hedibe Ötünç DURSUN)'un 1(Bir) RED oyuna karşılık OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

 

 

 

Eyyübiye Belediye Meclisi Belediye Başkan V.Bilal TEKATLI Başkanlığında 06.04.2018 Tarihinde 5.Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

135-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Akmağara Mahallesinin iki ayrı mahalleye bölünerek oluşturulan mahallelerin adlarının "AKMAĞARA" ve "KÜÇÜK ÇAMURLU" olarak belirlenmesi, oylanarak (H.Ötünç DURSUN)'un 1(bir) RED oyuna karşılık OY ÇOKLUĞU ile kabul edilmiştir.

 

136-Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon çalışması; Selman Mahallesi ile Akdilek Mahallesi arasındaki sınırın değiştirilmesi, oylanarak (H.Ötünç DURSUN)'un 1(bir) RED oyuna karşılık OY ÇOKLUĞU ile kabul edilmiştir.

 

137-Nolu Karar: AR-GE Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

138-Nolu Karar: AR-GE Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

139-Nolu Karar: Plan ve Bütçe Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

140-Nolu Karar: Plan ve Bütçe Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

141-Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

142-Nolu Karar: İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

143-Nolu Karar: Yaşlılar ve Engelliler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

144-Nolu Karar: Madde Bağımlılarıyla Mücadele Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

145-Nolu Karar: Enerji Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

146-Nolu Karar: Sosyal Hizmetler Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

147-Nolu Karar: Çevre ve Sağlık  Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

148-Nolu Karar: Kültür ve Turizm  Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

149-Nolu Karar: Medya ve Tanıtım  Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

150-Nolu Karar: Emlak İstimlak Altyapı ve Yeni Yerleşimler  Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

151-Nolu Karar: Tarım ve Hayvancılık  Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

152-Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile  Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

153-Nolu Karar: Kentsel Estetik   Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

154-Nolu Karar: Sosyal Hizmet   Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

155-Nolu Karar: Eğitim  Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

156-Nolu Karar: Plan ve Bütçe  Komisyon çalışması okunduğu şekli ile oylanarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.